Τ ο πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις έχει ανακύψει από πέρυσι τον χειμώνα, όταν η επίτροπος κυρία Μάριον Φίσερ Μπόελ μας είχε εγκαλέσει για την αδυναμία διενέργειας των δειγματοληπτικών ελέγχων (5% επί των επιλέξιμων προς επιδότηση εκτάσεων) προκειμένου να δοθούν οι προκαταβολές των επιδοτήσεων της ΚΑΠ.

Στη συνέχεια υπήρξαν ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο, την περασμένη άνοιξη, που έθεταν τη χώρα μας στο στόχαστρο για το διάτρητο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων) και επί της ουσίας ζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδας. Ενώπιον αυτών των δυσμενών εξελίξεων η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην πρόσληψη εκατοντάδων εκτάκτων υπαλλήλων-γεωτεχνικών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ενώ το καλοκαίρι αποσπάστηκαν και υπάλληλοι του ΕΛΓΑ για να συνδράμουν στη διενέργεια των ελέγχων.

Ωστόσο το θέμα έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ, το οποίο γνωμοδότησε ότι υπάρχει σωρεία παραβιάσεων των κοινοτικών κανονισμών για την καταβολή των επιδοτήσεων και επί της ουσίας ζήτησε από τον πρόεδρο της Κομισιόν κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο να πράξει τα δέοντα.

Οπωσδήποτε είναι στη διακριτική ευχέρεια της Κομισιόν να άρει τις επιδοτήσεις αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους κανονισμούς, ωστόσο μια τέτοια άκρως δυσμενής απόφαση λαμβάνεται σε πολιτικό επίπεδο.