Σ ε επίπεδα ρεκόρ έχει φθάσει πλέον ο δανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία είναι πολύ πιθανό σε λίγα χρόνια, αν διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της χρηματοδότησής τους από τις τράπεζες, να ξεπεράσουν σε οφειλές ακόμη και τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ηδη στην καταναλωτική πίστη ο λόγος των δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει φθάσει το 15,7% έναντι 15,5% στις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, ενώ το ποσοστό του συνόλου των χρεών των ιδιωτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, που προσεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ, πλησιάζει επικίνδυνα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φθάνοντας τον περασμένο Μάιο το 45,7% έναντι 59,4% στη ζώνη του ευρώ. Την ίδια περίοδο τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνονται σε 31% του ΑΕΠ στην Ελλάδα και σε 43,9% στην Ευρώπη, ενώ τα επιχειρηματικά σε 51,1% και 73,7% αντίστοιχα.

Αν και τα παραπάνω στοιχεία είναι ανησυχητικά για το μέγεθος της υπερχρέωσης στη χώρα μας, ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι έχει περιοριστεί ελαφρώς ο ρυθμός ανόδου των πιστώσεων τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των πωλήσεων νέων δανείων. Οπως επισημαίνει η Αlpha Βank στο εβδομαδιαίο δελτίο οι κονομικών εξελίξεων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, τα υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά έτρεχαν με 19,3% τον Μάιο, από 22,1% τον περασμένο Δεκέμβριο και 24,4% τον Μάιο του 2007. Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων υποχώρησε σε 17,8% έναντι 25% έναν χρόνο νωρίτερα, παραμένοντας εν τούτοις σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, η αύξηση του υψηλού υπολοίπου των στεγαστικών δανείων κατά 17,8% υποδηλώνει ακόμη αξιοσημείωτη αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων όσον αφορά τις πωλήσεις κατοικιών, παρά τη διαφαινόμενη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς αυτής τα τελευταία

Τους ξεπεράσαμε ήδη σε δάνεια καταναλωτικά – Σε υποχώρηση τα υπόλοιπα των δανείων

έτη, μετά τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες το 2006. Επίσης συνεχίζεται και ο υψηλός ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δανείων κατά 22,3% τον Μάιο του 2008 έναντι αύξησής του κατά 23,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Αlpha Βank τονίζει ότι και στην περίπτωση αυτή η υψηλή αύξηση των καταναλωτικών δανείων, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 7,4% των μισθολογικών αμοιβών (3,0% σε πραγματικές τιμές), σηματοδοτεί αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2008 όχι χαμηλότερη του 3% σε πραγματικές τιμές. Σε αντίθεση με τις χρηματοδοτήσεις των ιδιωτών, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν κορεσμό, τα δάνεια προς επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντικά περιθώρια ανόδου. Αυτό συμβαίνει διότι σε μεγάλο ποσοστό οι μικρομεσαίες εταιρείες στη χώρα μας δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό δανεισμό ως εργαλείο ανάπτυξής τους, κάτι που προβλέπεται ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Οι τράπεζες δίνουν μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, την οποία βλέπουν ως σανίδα σωτηρίας για τη διατήρηση των εσόδων τους στη χώρα μας, όταν η λιανική τραπεζική κάποια στιγμή πατήσει «φρένο».