Αδειες θα μείνουν τουλάχιστον 2.000 θέσεις σπουδαστών στα ΤΕΙ μετά τις κακές βαθμολογίες στις εξετάσεις των υποψηφίων επαγγελματικής εκπαίδευσης.