από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 
next

24-07-2017 15:42
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
847,56 0,19%
Ανοδικές: 55
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 14
-