από metereologos.gr
Τρίτη 19 Ιουνίου 2018
 
 

Το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου

Ως 1.500 ευρώ οι απώλειες στα «ρετιρέ», 300 ως 400 ευρώ χάνει η πλειονότητα των υπαλλήλων
Το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου
Μεγάλες μισθολογικές απώλειες θα υποστούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με την εφαρμογή του νέου μισθολόγιου
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 


Να συμπιέσει κατά 25% περίπου τις μισθολογικές δαπάνες του εν ενεργεία προσωπικού του «στενού» και ευρύτερου δημόσιου τομέα επιδιώκει η κυβέρνηση με το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με το οποίο θα «κουμπώσουν» τα νέα μέτρα που ανακοίνωση η κυβέρνηση μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής Επιτροπής το βράδυ της Τετάρτης.

Η επιδιωκόμενη μείωση του μισθολογικού κόστους, από την οποία απο κοινού με τη μείωση των συντάξεων εκτιμάται ότι θα επιφέρει στα κρατικά ταμεία 3,2 δισ. ευρώ, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα συρρικνώσει δραματικά τις αποδοχές σχεδόν του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο, των οποίων οι μισθοί έχουν ήδη συμπιεσθεί σημαντικά.

Ο μέσος όρος της μείωσης των αποδοχών στα «ρετιρέ» του Δημοσίου, που καλύπτουν το 10% του συνόλου των εργαζομένων, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 1.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις (0,5%) θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Κατά μέσον όρο, πάντως, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται από 300 ως και 400 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το σενάριο που τελικά θα επιλεγεί για την αναπλήρωση μέρους των απωλειών που θα προκύψουν από την κατάργηση των 104 ειδικών επιδομάτων με τη χορήγηση του «πριμ παραγωγικότητας».

Τι προβλέπει

Το νέο μισθολόγιο, που θα έλθει προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου, αποτυπώνει ένα από τα πλέον σκληρά σενάρια που είχαν πέσει στο τραπέζι κατά την επεξεργασία του:

* Καθιερώνεται ανώτατο όριο αμοιβών στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ που θα κυμαίνεται γύρω στα 2.700 ευρώ, το οποίο για ορισμένες μόνο κατηγορίες εργαζομένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορεί να φθάσει και τις 3.000 ευρώ.

* Τα μισθολογικά κλιμάκια μειώνονται από 18 που είναι σήμερα σε 11 και «κουμπώνουν» με τους έξι βαθμούς τους οποίους θα έχει το νέο βαθμολόγιο, γεγονός που σημαίνει ότι η ωρίμανση θα χορηγείται κάθε τρία χρόνια.

* Στη θέση των καταργούμενων 104 ειδικών επιδομάτων θα χορηγείται το «πριμ παραγωγικότητας». Ωστόσο θα το λαμβάνουν μόνο ή κυρίως οι υπάλληλοι των κατηγοριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τα διευθυντικά στελέχη. Η χορήγησή του θα γίνεται έπειτα από συμφωνίες για επίτευξη εκ των προτέρων καθορισμένων στόχων και σε βάθος χρόνου.

Τα κέρδη και οι ζημιές

Πώς οικοδομείται όμως το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο και ποια θα είναι τα κέρδη και οι ζημιές που θα επιφέρει για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα;

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «κουμπώσει» το νέο μισθολόγιο με το νέο βαθμολόγιο. Με το νέο βαθμολόγιο οι βαθμοί από πέντε που είναι σήμερα (Ε, Δ, Γ, Β, Α) θα γίνουν έξι (6ος, 5ος, 4ος, 3ος, 2ος, 1ος). Οι υπάλληλοι για να περνούν από τον έναν βαθμό στον άλλον θα υπόκεινται σε ειδικά τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ θα διενεργούνται κάθε τρία χρόνια για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Η διενέργειά τους μάλιστα θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, το καθένα από τα οποία θα βαθμολογείται με συγκεκριμένα μόρια, που θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα το οποίο θα καταρτίσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας αμέσως μετά την ψήφιση του νέου βαθμολογίου - μισθολογίου.

Οι υπάλληλοι, λοιπόν, κάθε τρία χρόνια περίπου θα κάθονται στα... θρανία και θα υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης προκειμένου να λαμβάνουν βαθμό αλλά και για να κατατάσσονται σε συγκεκριμένο μισθολογικό κλιμάκιο. Τα μισθολογικά κλιμάκια από 18 που είναι σήμερα για τους υπαλλήλους με 33 χρόνια υπηρεσίας θα μειωθούν σε 11. Ετσι, κάθε βαθμός του νέου βαθμολογίου, με εξαίρεση τον 1ο, θα αντιστοιχεί σε δύο μισθολογικά κλιμάκια.

Ο χρόνος για το πέρασμα από τον έναν βαθμό στον άλλον θα είναι για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ κατά μέσον όρο έξι χρόνια, ενώ κάθε τρία χρόνια θα αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο, που είναι και προϋπόθεση για να λαμβάνουν τη μισθολογική ωρίμανση. Αυτό σημαίνει ότι και το χρονοεπίδομα, που έχει ήδη παγώσει με ρύθμιση που συμπεριελήφθη στον εφαρμοστικό του Μεσοπρόθεσμου νόμο, θα χορηγείται κάθε τρία χρόνια και το ύψος του θα εξαρτάται από το μισθολογικό κλιμάκιο. Στο 11ο μισθολογικό κλιμάκιο, από την άλλη πλευρά, που θα είναι και το καταληκτικό κλιμάκιο, θα μπορούν να κατατάσσονται και οι υπάλληλοι με βαθμό 1, οι οποίοι, παρ' ότι έχουν περάσει τα γραπτά τεστ του ΑΣΕΠ που προβλέπονται στο νέο σύστημα προαγωγών, δεν καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
Σημειώνεται ότι με την καθιέρωση του «κρατικού υπαλλήλου» τα στελέχη και των τριών ιεραρχικών βαθμίδων (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι) θα μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης οπουδήποτε και αν προκηρύσσονται, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

Τα κριτήρια και οι αμοιβές

Ετσι με το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο τα συνολικά κριτήρια τα οποία θα ισχύουν για την κατάταξη των εργαζομένων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια θα είναι ο χρόνος υπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών, όπως ακριβώς ισχύουν σήμερα, αλλά και η βαθμολογία την οποία θα αποκτούν στα τεστ αξιολόγησης, που καθιερώνεται για πρώτη φορά. Οι αρχές αυτές θα ισχύουν ανεξαρτήτως του σε ποια υπηρεσία εργάζονται έτσι ώστε να υπάρξει «σύγκλιση» στις αμοιβές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η σύγκλιση θα παγιωθεί και μετά την κατάργηση των ειδικών επιδομάτων που συντηρούν τις κραυγαλέες ανισότητες στο Δημόσιο.

Τα ποσά αυτά είχαν καταβληθεί αρχικά προσπάθεια να χορηγηθούν ως «προσωπική διαφορά» αλλά το σχετικό σενάριο ναυάγησε μετά από τις ενστάσεις της Τρόικας. Η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από το νέο σύστημα αμοιβών που θα έλθει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο καταρτίστηκε υπό την επίβλεψη μάλιστα του τεχνικού κλιμακίου της Τρόικας που είναι στη χώρα μας, εγκατέλειψε και την αρχική ιδέα, που είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο που είχε καταρτίσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, μέρος των ειδικών επιδομάτων που καταργούνται (ως 300 ευρώ) να ενσωματωθεί στο βασικό μισθό, ενώ ένα ακόμη μέρος τους που αφορά τα «ρετιρέ» του Δημοσίου, να χορηγείται ως «προσωπική διαφορά».

Αντί αυτής της επιλογής επελέγη το «σκληρό σενάριο»: Θα αναπληρωθεί μόνον ένα μικρό μέρος των υπό κατάργηση ειδικών επιδομάτων (ως 20%) μέσω της χορήγησης του «πριμ παραγωγικότητας» και της αναμόρφωσης ορισμένων από τα γενικά επιδόματα τα οποία θα παραμείνουν με το νέο μισθολόγιο.

Έτσι, το «πριμ παραγωγικότητας» δεν θα χορηγείται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, αλλά μόνον ή κατά κύριο λόγο, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Θα το λαμβάνουν, μ΄ άλλα λόγια, μόνον τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι των εν λόγω κατηγοριών που θα επιτυγχάνουν τους εκ των προτέρων καθορισμένους στόχους και έχουν θετική αξιολόγηση.

Επιπλέον, το ύψος του δεν θα είναι ενιαίο αλλά θα κυμαίνεται από 5% ως 20% του μέσου όρου του ύψους των υπό κατάργηση ειδικών επιδομάτων. Θα μπορεί να φθάσει, δηλαδή, σ΄ ορισμένες μόνον περιπτώσεις ως και τα 250 ευρώ μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ακριβές ύψος του ποσού αυτού, από το οποίο θα εξαρτηθεί και το ανώτατο επίπεδο αποδοχών στο Δημόσιο, θα αποφασιστεί μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών του νέου προϋπολογισμού.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (155)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Επιθεση στους δημοσιους υπαλληλους | 25/09/2011 21:33
  Τωρα παρατησαμε τους ταξιτζηδες και πιασαμε τους δημοσιους υπαλληλους. Γιατι ζουμε στην Ελλαδα που για του καθενος το χαλι φταιει παντα καποιος αλλος. Δεν ειμαι ουτε υπαλληλος ουτε ταξιτζης. Εχω ομως ταλαιπωρηθει απο σενα και στην εθνικη οδο και στους δρομους της πολης. Μου εχεις φαει τη σειρα στο λεοφορειο, με εχεις κλεψει στο ζυγι, μου'χεις πεταξει τα σκουπιδια σου στην πορτα μου, μου'φαγες τη δουλεια με το γλυψιμο. Μ'εκανες να τρεχω οταν διασχιζα το δρομο αν και αναπηρος, μου'κλεισες το λιμανι και την εθνικη και δεν μ'αφησες να μπω στο σπιτι σου που'ναι ο Παρθενωνας. Οταν με πηγαινες με το ασθενοφορο απαιτουσες τυχερα!!, και εχεις κανει χωματερες ολα τα βουνα και τους καμπους ...κτλ.....κτλ...κτλ...
  Σακης
  απάντηση91
   
   
   
  Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | 25/09/2011 16:54
  Τα φερέφωνα των δανειστών, πρόσφατα, μεγέθυναν τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων σε 1.000.000, με σκοπό να εντείνουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, ώστε η πλειονότητα της κοινής γνώμης να συναινέσει σιωπηρά στην διάλυση του κοινωνικού κράτους και στην εντατικοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων. Η διπλή κατοχή του κράτους, από την κοινοβουλευτική χούντα και την χούντα των ευρωκρατών, κατέχει όλα τα αδιαφανή μέσα ώστε με την αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων, να παραπλανεί, να εκβιάζει και να τρομοκρατεί, για να πραγματοποιήσει το κατά τα άλλα φιλελεύθερο πρόγραμμά της. Στην έγκυρη έκθεση του H. Handler και τριών επιπλέον πανεπιστημιακών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής επιτροπής, (“The size and performance of public sector activities in Europe”) βασισμένη σε στοιχεία του 2003, η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση-με ποσοστό 11,4 %-αναφορικά με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές οικονομίες, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από το 2003 έως σήμερα, υπολογίζεται ότι η Ελλάδα έχει ανέλθει περίπου στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, δηλαδή στο 15%, με 768.000 υπαλλήλους κατά την πρόσφατη απογραφή, η οποία χαλκεύτηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίσει το δημόσιο ως τον μεγάλο ασθενή και υπαίτιο της δημοσιονομικής κατάρρευσης. Αφαιρώντας τους υπαλλήλους αορίστου και ορισμένου χρόνου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, τους συμβασιούχους και τους αιρετούς-που παραπλανητικά περιλήφθηκαν στην απογραφή-ο τελικός αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων είναι στις 625.738. Αν μάλιστα εξαιρέσει κανείς το σύνολο των ένστολων, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ο αριθμός μειώνεται στους 461.000. Τον αριθμό αυτό επιβεβαιώνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας Laborsta, δεδομένου ότι οι αντικειμενικές μετρήσεις του δημόσιου τομέα υπηρεσιών, δεν περιλαμβάνουν τους ένστολους, καθότι αποτελούν δομικά στοιχεία του κρατικού θεσμού και δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία της συμβατικής διοίκησης. Η έρευνα της Eurostat για το 2009 επιβεβαιώνει τον ίδιο αριθμό-373.800 χωρίς τον τομέα υγείας και παιδείας- αν και επιχειρεί να εμφανίσει το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου ως ένα από τα ψηλότερα στην Ευρώπη, υπολογίζοντας το ποσοστό των υπαλλήλων εν σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Η αφερεγγυότητα των μετρήσεων της Eurostat είναι γνωστή από την παραπλανητική μεγέθυνση του ελληνικού ελλείμματος, με σκοπό την νομιμοποίηση των απεχθών μέτρων της τρόικας- με την πρωτοφανή υπαγωγή σε αυτό, των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ! Αντίθετα από την ασκούμενη προπαγάνδα, η οποία κάνει λόγο για το άχρηστο γραφειοκρατικό δημόσιο, η όποια παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα οφείλεται αποκλειστικά στο δημόσιο. Αυτό συντελείται είτε με την άμεση χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα από το κράτος-με τη μορφή των επιχορηγήσεων και την ανάθεση δημόσιων έργων-είτε έμμεσα, με την αύξηση της ζήτησης μέσω της καταναλωτικής ικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός του ότι η παύση πληρωμών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και οι ταυτόχρονες μισθολογικές μειώσεις, κυριολεκτικά συμπαρέσυραν τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος λειτουργούσε μεταπρατικά και στο μέγιστο βαθμό σε βάρος του δημοσίου. Αναπόφευκτα, οι περαιτέρω μισθολογικές μειώσεις και απολύσεις στο δημόσιο, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και θα επιφέρουν τέτοια μείωση ζήτησης και ανισορροπία, ώστε ο ιδιωτικός τομέας θα υποστεί πλήρη αποδιάρθρωση. Σε κάθε απολυμένο δημόσιο υπάλληλο θα αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο του ιδιωτικού.
  note
  απάντηση33
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Τελος η δημοσιουπαλληλια. | 24/09/2011 15:52
  Τελειωστε τους δ.υ. Αυτοι - οι δ.υ. δηλαδή- οι προμηθευτές του δημοσίου και οι πολιτικοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της χωρας. Ειδικα καποιοι λαικιστες σαν τον Ρεππα. Προχωρα Μοσιαλε και Ραγκουση.
  τακης π.
  απάντηση84
   
   
   
  καταραμενοι | 24/09/2011 07:10
  καταρα σε οσους τα βαζουν με τους δημοσιους υπαλληλους. Για παντα να τους κυνηγουν οι καταρες ολου του κοσμου και να μη δουν ασπρη μερα, να μετανοιωνουν καθε μερα και να τους τρωνε οι τυψεις, να μη βρισκουν ησυχια πουθενα. . . . . . . . . .
  Ε.Τ.Ρ.
  απάντηση012
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  βολεμενοι | 23/09/2011 16:41
  παντα ειχα την απορια γιατι μετα απο τοσα χρονια αγριας κονομας θα πρεπει να λυπηθω εγω ο φτωχος αυτους τους γλειφτες πρασινοφρουρους του δημοσιου.οι οποιοι και ενα ολοκληρο χρονο θα κονομανε χωρις να δουλευουνε και μετα το χρονο αυτο αλλα λαμογια θα χωθουν αλλου στο δημοσιο και αλλοι θα εισπραττουν και επιδομα ανεργειας μαζι με τις αποζημιωσεις.πραγματικα δεν ειναι για λυπηση.θελω και εδω να μπω σε εφεδρεια
  γιωργος
  απάντηση1212
   
   
  ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 300 ΚΗΦΗΝΩΝ | 23/09/2011 15:54
  1.) Μηνιαίος μισθός 6.100 ευρώ! (2.) Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 ευρώ. (3.) Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250 ευρώ την ώρα. (4.) Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενοίκιο. (5.) Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά...!!! (6.) Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. (7.) Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι, σταθερό, όλα δωρεάν. (8.) Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές. (9.) Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της συντάξεως. (10.) Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. (Όλους αυτούς τους πληρώνει το Δημόσιο). (11.) Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες. (12.) Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους. (13.) Τηλεφωνική ατέλεια. (14.) Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και καλλιτεχνικούς χώρους. (15.) Δωρεάν διόδια. (16.) Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ..... ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ !!!! ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 260.000.000 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ!! Και εξαιρείται και από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ και ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και εισπραξεις στη ΜΑΥΡΗ ετσι κανείς δεν ξέρεις πόσα εισπραττουν άσε που κανείς δεν ξέρει πόσοι ΠΑΠΑΔΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ κτλ υπάρχουν!
  Θείτσα Αγλαϊα του Παγκαλου
  απάντηση683
   
   
   
  Είμαι ένας φτωχός Έλληνας που δεν φταίει σε τίποτα... | 23/09/2011 14:32
  Γιατί εγώ να υποστώ όλα αυτά τα βασανιστικά μέτρα. Ο κακομοίρης τί έφταιξα; Τη δεκαετία του '50 με έβαλε ο κομματάρχης του βουλευτή μας στο Δημόσιο. Εν συνεχεία ο μέγας Παπαδόπουλος το 1970 έδωσε και άδεια ταξί στο γιο μου. Την κόρη μου τη διόρισε ο Καραμανλής το 75. Ο Αντρέας μετά διόρισε και τα ανίψια μου. Ζήσαμε μία άνετη ζωή. Ξεκούραστη. Τίποτα δεν μας έλειψε. Και όλα αυτά μας στοιχίσανε μόνο μερικά ψηφαλάκια. Σε τί έχα φταίξει Παναγία μου; Για όλα φταίει το ΔΝΤ, η Τρόικα, ο Γιώργος, η Μέρκελ και πάει λέγοντας. Εγώ ήμουν ένας βιοπαλαιστής δημοκράτης....
  Α.Α.Δ.
  απάντηση2573
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Φοροφυγάδες ιδιώτες τομαρια | 23/09/2011 01:16
  Να πληρώσουν πρώτα τα λαμόγια του ιδιωτικού τομέα τους φόρους. Κι ύστερα να μιλήσουν όλοι αυτοι οι νονοι του μαύρου χρήματος που εξ αιτίας τους βουλιαζουμε. Οι ιδιώτες φοροφυγάδες φταίνε κι όχι ο δημόσιος τομέας. Φτάνει πια αυτο το παραμύθι.
  Judge dredd
  απάντηση2692
   
   
  ΤΑ ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ ΟΜΩΣ!!! | 22/09/2011 17:13
  1.) Μηνιαίος μισθός 6.100 ευρώ! (2.) Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 ευρώ. (3.) Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250 ευρώ την ώρα. (4.) Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενοίκιο. (5.) Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά...!!! (6.) Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. (7.) Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι, σταθερό, όλα δωρεάν. (8.) Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές. (9.) Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της συντάξεως. (10.) Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. (Όλους αυτούς τους πληρώνει το Δημόσιο). (11.) Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες. (12.) Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους. (13.) Τηλεφωνική ατέλεια. (14.) Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και καλλιτεχνικούς χώρους. (15.) Δωρεάν διόδια. (16.) Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ..... ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ !!!!
  Θείτσα Αγλαια de Pangale
  απάντηση2328
   
   
  Τζουμ τριαλαρία | 22/09/2011 16:53
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ και εκεί να μείνεις κομπλεξικέ οικονομικέ μετανάστη, που έγινες ειδήμονας επί παντός επιστητού. Που τα ξέρεις όλα αφού εσύ την έκανες για άλλες πολιτείες (Ηνωμένες). Άντε ρίξτε καμιά βόμβα σε κανάν κακομοίρη λαό και αφήστε μας ήσυχους.
  Έλληνας εξ Ελλάδος
  απάντηση1676
   
   
  Νέο - νέο μισθολόγιο για εφοριακούς | 22/09/2011 16:47
  Ειδικώς για τους εφοριακούς το νέο-νέο μισθολόγιο προβλέπει ότι ο εφοριακός πρέπει να πληρώνει 2000 Ευρώ το μήνα για να βρίσκεται στη θέση του. Ώστε με τα γρηγορόσημα και να φακελάκια να του μένει ένας αξιοπρεπής μισθός.
  Euphoριακός
  απάντηση259
   
   
   
  ΤΑ ΕΧΩ ΔΕΙ ΟΛΑ!!!! | 22/09/2011 15:59
  ΔΙΑΒΑΣΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ ΤΑ ΤΟΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ, ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ:ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ. ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΘΑ ΜΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΦΥΛΙΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ!!! ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΠΙΑ??? ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΙΤΙΟΥΣ. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!!! ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣΑΜΕ ΑΛΛΟ ΤΙΣ ΑΗΔΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ. ...
  ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ
  απάντηση13061
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  επαναλήψεις | 22/09/2011 15:15
  τελικά το θέμα μάλλον πουλάει, αλλιώς δεν εξηγείται γιατί έχουμε δει να αναδημοσιεύεται αυτό το ίδιο άρθρο, τόσες φορές, χωρίς να αλλάζει κάτι ή να προσθέτει καποια επιπλέον πληροφορία. Και ας σταματήσει επιτέλους αυτή η φρασεολογία, βαρέθηκαμε να διαβάζουμε για "μαχαίρι, ψαλίδι, τσεκούρι, κούρεμα, δραστική..., δίνη..., κούμπωμα" κλπ. Εκτός από τη δημιουργία εντυπώσεων, δεν προσθέτουν τίποτα ουσιαστικό.
  Χ
  απάντηση1013
   
   
  Συμβουλή προς κ. Σαχινίδη | 22/09/2011 15:05
  Άν θέλει η Κυβέρνηση να ελέγξει το μισθολογικό κόστος του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να μηδενίσει το κόστος των υπερωριών. Οι υπερωρίες είναι συνήθως πλασματικές. Άν πράγματι επιβάλλεται. για συγκεκριμένο έργο και χρόνο, να απασχοληθεί κάποιος υπαλληλος πέραν του οκτώρου, ας του χορηγηθούν αντίστοιχα "ρεπό".
  Μεσοσυνταξιούχος
  απάντηση2304
   
   
   
  --- | 22/09/2011 14:27
  Οταν ο καλύτερος εργοδότης σε μια χώρα είναι το Δημόσιο (αποδοχές,ασφάλιση,άδειες), τότε κάτι ΠΟΛΥ σάπιο υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα . . . . .
  Θερσίτης
  απάντηση9472
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ | 22/09/2011 14:21
  ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΨΕΚΑΣΜΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΡΑΖΟΥΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΤΑ 700 ΠΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ.ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝΕ ΜΠΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ.ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΠΟΛΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ.ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕ.ΑΛΗΤΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ11
  karatzitz
  απάντηση20923
   
   
   
  ΖΗΤΩ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ! | 22/09/2011 13:26
  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΩΡΓΟ! ΚΟΨΕ ΚΙ ΑΛΛΑ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΛΙΠΟΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ. ΨΗΦΙΖΩ ΔΑΓΚΩΤΟ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΔΝΤ!!! ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΘΕΝ ΗΤΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΑ ΤΑΞΙ ΤΑ ΚΤΕΛ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΕΩ ..ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ …ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΔΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΕΟΥΔΟ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΘΕΤΗ. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΟΧΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΩΝ ΑΛΛΑ ΒΑΣΕΙ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΧΥΔΕΡΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ,,,ΤΩΝ ΙΝΔΙΚΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΛΟΓΚΑΝ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ …ΚΛΕΒΩ ΚΑΙ ΕΓΩ. ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΗΔΗΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ. ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ.
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  απάντηση7588
  Απαντήσεις  4 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  δημοσιο ενατνιον ιδιωτικων | 22/09/2011 13:17
  Δεν ειμαι Δ.Υ, αλλα αναρωτιεμαι, ενας καθηγητης του Δημοσιου ποσο παραπανω παιρνει απο εναν καθηγητη που δουλευει σε ιδιωτικο σχολειο? Ειναι δυνατον , αν φυσικα ισχυει, να δουλεψει σωστα καποιος δασκαλος η καθηγητης με 700 ευρω τον μηνα?Θα μεινει η οχι τελικα μονο η σαβουρα να μαθει γραμματα τα παιδια στα σχολεια?η τροικα λεει οτι δεν πρεπει στο δημοσιο να υπαρχουν μισθοι πολλαπλασιοι του ιδιωτικου τομεα, και ειναι σωστο, αλλα καποιος που αξιζει θα παει στον Ιδιωτικο τομεα η θα φυγει εξω,δεν θα κατσει με 700 ευρω στο δημοσιο..Η κατασταση δυστυχως ειναι πολυ επικινδυνη και φοβαμαι οτι οπως παμε ο εμφυλιος πολεμος ειναι δυστυχως πολυ κοντα, μια σπιθα αρκει πλεον.
  oscar
  απάντηση104118
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Άφαντος | 22/09/2011 13:08
  Μην τον είδατε τον ΓΑΠ, μην τον απαντήσατε;
  Μην είδατε τον Παναή;
  απάντηση1421
   
-