από metereologos.gr
Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
 
12 ερωτήσεις - απαντήσεις

«Πότε θα πάρω σύνταξη από το ΙΚΑ;»

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μισθωτοί για το νέο καθεστώς ασφάλισης και τις παροχές
«Πότε θα πάρω σύνταξη από το ΙΚΑ;»
Με σειρά εγκυκλίων η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Λούκα Κατσέλη θέτει σε εφαρμογή τον νέο ασφαλιστικό νόμο
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης, η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, η συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων, η παράλληλη απασχόληση και ο υπολογισμός της σύνταξης του ΙΚΑ είναι μερικά από τα θέματα που αποσαφηνίζονται σε ερωτήσεις- απαντήσεις του υπουργείου Εργασίας για το νέο καθεστώς ασφάλισης του ΙΚΑ. 1 Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως το τέλος του 2010. Αν παραμείνω,υπάρχει περίπτωση να λάβω μικρότερη σύνταξη από αυτήν που θα πάρω το 2010;

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για κάθε χρόνο παραμονής στην εργασία σας έχετε προσαύξηση της σύνταξής σας. Επομένως συμφέρει η παραμονή για καλύτερη σύνταξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα που έχει συμπληρωθεί 35ετία η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος είναι μεγαλύτερη από αυτήν που υπήρχε με το παλιό καθεστώς. 2 Εχω διαδοχική ασφάλιση και μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως τις 31.12.2010.Με συμφέρει να παραμείνω και να συνταξιοδοτηθώ μετά την 1.1.2011με τον νέο τρόπο υπολογισμού;

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού η σύνταξη που υπολογίζεται για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη σύνταξη που χορηγείται με το σημερινό καθεστώς.

Ειδικότερα για όσους έχουν ασφάλιση σε ταμείο μισθωτών (ΙΚΑΕΤΑΜ, ΝΑΤ κτλ.) και συνταξιοδοτούνται από άλλο ταμείο μισθωτών ή ταμείο ελεύθερων επαγγελματιών ή το Δημόσιο η σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού είναι καλύτερη και συμφέρει η παραμονή στην εργασία για συνταξιοδότηση από 1.1.2011 και μετά.

3 Πώς αναγνωρίζονται οι χρόνοι ασφάλισης (πλασματικοί ή μη) για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31.12.2010 αναγνωρίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που προβλέπει το παλιό καθεστώς (στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών, εκπαιδευτική άδεια κτλ.). Η αναγνώριση αυτή γίνεται όταν πρόκειται για εξαγορά με βάση τα ισχύοντα σήμερα.

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά η αναγνώριση γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται στον νέο νόμο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τα νέα ποσά για την αναγνώριση όπως π.χ. για τη στρατιωτική θητεία, την ανεργία κτλ.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να αναγνωρίσουν για το 2011 τέσσερα χρόνια, για το 2012 πέντε χρόνια, για το 2013 έξι χρόνια και από 1.1.2014 και μετά επτά χρόνια από τα προβλεπόμενα στον νέο νόμο, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

4 Πότε υπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Για τους ασφαλισμένους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ο χρόνος στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ) με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 ημέρες στα ΒΑΕ. Για την κατηγορία αυτή αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και όχι μόνο για προσαύξηση της σύνταξης ο χρόνος στρατιωτικής θητείας χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 5 Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης,δεν έχω όμως την ηλικία για να πάρω σύνταξη. Οταν θα έχω το όριο ηλικίας,το παιδί μου θα έχει ενηλικιωθεί.Θα μπορέσω να πάρω σύνταξη;

Εφόσον κατά τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης το παιδί ήταν ανήλικο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συνταξιοδότησή σας. Το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και μπορείτε όταν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας να πάρετε τη σύνταξή σας.

6 Η αυτασφάλιση υπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Η αυτασφάλιση ή προαιρετική λεγόμενη ασφάλιση υπολογίζεται πλέον με τον νέο νόμο σε όλες τις περιπτώσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και, όπως είναι αυτονόητο, για την προσαύξηση της σύνταξης.

7 Μπορώ να είμαι ασφαλισμένος σε δύο Ταμεία παράλληλα και, αν ναι,μπορώ να πάρω σύνταξη και από τα δύο Ταμεία;

Για τους εργαζομένους που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο είναι υποχρεωτική η ασφάλιση και σε δεύτερο Ταμείο εφόσον έχουν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ασφάλιση και διαφορετικά Ταμεία. Ο ασφαλισμένος σε δύο ή και περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία δικαιούνται σύνταξη από κάθε Ταμείο εφόσον συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε καθένα από αυτά (15 έτη το λιγότερο) και φυσικά το όριο ηλικίας που προβλέπεται.

8 Ο πλασματικός χρόνος για τα παιδιά αναγνωρίζεται και από τον πατέρα ή μόνο από τη μητέρα;

Ο πλασματικός χρόνος που είναι ως πέντε χρόνια (ένα για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο και δύο για το τρίτο) αναγνωρίζεται και από τον πατέρα εφόσον υπάρξει δήλωση από τη μητέρα ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Σε περιπτώσεις ότι οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 35ετία η προσαύξηση της σύνταξης μετά το 35ο έτος είναι μεγαλύτερη από αυτήν που υπήρχε με το παλιό καθεστώς
9 Εχω συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνω το 2010 περισσότερες από 10.500 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Δεν αλλάζει τίποτε για σας με τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας σας αφού ως το τέλος του 2010 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας που μπορείτε να αναγνωρίσετε οποτεδήποτε.

10 Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 10.000

ημέρες ασφάλισης. Σήμερα είμαι 55 ετών και μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη. Τι με συμφέρει να κάνω; Τι αλλάζει για μένα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο;

Τίποτε δεν αλλάζει για σας με τον νέο νόμο. Μπορείτε να πάρετε και σήμερα μειωμένη σύνταξη. Σας συμφέρει όμως να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας για να πάρετε πλήρη σύνταξη.

11 Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού και έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Σήμερα είμαι 46 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Επειδή έχετε συμπληρώσει 5.500

ημέρες ασφάλισης και παιδί ανήλικο, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για να πάρετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.

12 Είμαι μητέρα ανήλικου παιδιού αλλά δεν έχω συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης. Αυτές τις ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνω μαζί με τους πλασματικούς χρόνους που θα αναγνωρίσω το 2012, οπότε θα συνεχίσω να έχω παιδί ανήλικο. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Εφόσον το 2012 συμπληρώνετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, θεμελιώνεται δικαίωμα για να πάρετε σύνταξη όταν θα συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ή το 60ό έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα ως τις 31.12.2014 στο ΙΚΑ δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και μετά ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.

Για όσους όμως θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και μετά εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού για τον οποίο πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά.

Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό η σύνταξή του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί ως τις 31.12.2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1.1.2011 και μετά.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;

α. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί ως τις 31.12.2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Οταν λέμε δεκαετία εννοούμε αυτή που λήγει ως το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

β. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1.1.2011 και μετά υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου ως και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1.7.2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών ως τις 31.12.2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1.1.2011 επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση μιας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).

α. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.

β. Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.

Οπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 ως τις 31.12.2010 και 1.350 από 1.1.2011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:

α. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης ως τις 31.12.2010 θα είναι 926Χ7.651/9.001 = 787 ευρώ.

β. Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2011 και μετά θα είναι 945Χ1.351/9.001 = 142 ευρώ.

Επομένως συνολική σύνταξη:

787+142 = 929 ευρώ.Επικαιρότητα περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλήρης οδηγός για τις νέες συντάξεις 
Περικοπές στα επικουρικά φέρνει η επόμενη μεταρρύθμιση 
Ποια είναι τα νέα όρια ηλικίας 
Το ασφαλιστικό καθεστώς για τα Ειδικά Ταμεία 
Αύξηση των ετών ασφάλισης και των ορίων ηλικίας 
Μητέρες με ανήλικα παιδιά 
Οι 7 αλλαγές στις συντάξεις του Δημοσίου 
Βασική και αναλογική σύνταξη από το 2015 
Πόσο κοστίζουν τα πλασματικά χρόνια 
Το νέο τοπίο στο Ασφαλιστικό