από metereologos.gr
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016
 
next


26-10-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
589,46 0,09%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 39
Αμετάβλητες: 26
-