Ο Δήμος Ευόσμου έχει τους περισσότερους μαθητές στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κάτι που καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερες αθλητικές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Διότι αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες εξωραϊσμού, πολεοδομικής αναβάθμισης και οικιστικής ανάπλασης του Ευόσμου, αισθητή είναι η απουσία βασικών υποδομών για τη νεολαία, όπως κέντρα νεότητας, βιβλιοθήκες, χώροι πρασίνου, κινηματογράφοι, γήπεδα κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το στάδιο άνωθεν του περιφερειακού, το οποίο παραμένει ημιτελές για χρόνια, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησής του και ελπίζουμε οι πρόσφατες προσπάθειες αποπεράτωσής του αυτή τη φορά να υλοποιηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου και η δημιουργία νέων. Ειδικότερα, η συντήρηση ή η δημιουργία λ.χ. πάρκων με σκοπό την ενσωμάτωση ενός πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή κρίνεται αναγκαία.

Από την άλλη, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Θα προτείνουμε στο σημείο αυτό τη γενναία χρηματοδότηση και ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων για την προστασία του κλίματος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπρεπή διαβίωση εντός του αστικού ιστού.

Ανάλογη ανάγκη ανανέωσης παρουσιάζεται και στα σχολεία. Πράγματι ως μαθητές έχουμε στερηθεί πολλά, είτε αυτά σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή, και ειδικά στο θέμα των Τεχνολογιών Πληροφοριών, είτε με τη σχολική στέγη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι η επίρριψη ευθυνών – κατανοούμε όλοι ότι η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων οφείλεται σε παράγοντες όπως η οικονομική αδυναμία και ότι δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της δικής μας περιοχής – αλλά η παράκληση για αλλαγές!