Πρόγραμμα-«μαμούθ» για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων θέτει σύντομα σε ισχύ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Κώστας Σκρέκας και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, πρόκειται για το «Ηλέκτρα» και θα εκκινήσει άμεσα μετά τη δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ. Τα 470 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 170 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποια κτίρια θα ενταχθούν

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, δομές φροντίδας ηλικιωμένων, γραφεία, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι μουσείων και θεάτρων.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αφορούν αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.ά.

Τα κτίρια που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά στο πλαίσιο του «Ηλέκτρα» αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια για την ένταξη των έργων στο «Ηλέκτρα» είναι: τα κτίρια να υφίστανται νόμιμα, να ανήκουν στις κατηγορίες ενεργειακής κλάσης από Γ έως Η, να μην έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή αναβάθμιση να αφορά το σύνολο του κτιρίου και όχι σε τμήματά του, καθώς και σε «ομάδα» κτιρίων του ίδιου φορέα σε μία αίτηση, οι επεμβάσεις να αφορούν ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m² ανά αίτηση, να ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψήφιου δικαιούχου.

Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μελλοντικά.

Ποσοστό χρηματοδότησης

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ορίζεται στο 50%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται στις περιπτώσεις που:

♦ Η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο επιτυγχάνει αναβάθμιση στην ενεργειακή κλάση Β+ (αντί για Β): 60%.

♦ Η αίτηση προβλέπει το κτίριο επιτυγχάνει ριζική ανακαίνιση: 60%.

♦ Εάν ισχύουν συνδυαστικά τα δύο ανωτέρω, το ποσοστό αυτομάτως θα προσαυξάνεται αντίστοιχα 70%.

Στις αιτήσεις των κτιρίων του Καταλόγου της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, η χρηματοδότηση αντί για 70% θα είναι 85%.

Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στη χρηματοδότηση – επιχορήγηση εάν επιλεγεί η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ως χρηματοδοτικό σχήμα.