Στο σχήμα Space Hellas και Epsilon Net περνά το 99,61% της Singular Logic που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Marfin Investment Group.

H συμφωνία πώλησης που υπεγράφη στις 27/11 εντάσσεται στο πλαίσιο ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της MIG για να εξυγιανθεί και να ενισχυθεί ο ισολογισμός της. Είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις του Θεραπευτηρίου Υγεία και του Hilton Λευκωσίας, ενώ σήμερα λήγει η περίοδος αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με τη CVC Capital για τη μεταβίβαση της Vivartia.

Το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά του 99,61% της SINGULAR LOGIC ανήλθε στο ποσό των 18,05 εκατ. ευρώ και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των EPSILON NET και SPACE HELLAS. Οι δύο εταιρείες κατέβαλαν ήδη με την ίδια αναλογία προκαταβολή 1,805 εκατ. ευρώ.

Η SINGULAR LOGIC μεταβιβάζεται απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κονδυλίων παθητικού που σχετίζονται με δανειακές υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και MIG.

H ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

H Singular διαθέτει ισχυρά μερίδια αγοράς στο επιχειρηματικό λογισμικό και στα δημόσια έργα. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, όλα δείχνουν πως το κομμάτι των μεγάλων συμβάσεων θα περάσει στη Space Hellas και το κομμάτι του επιχειρηματικού λογισμικού στην Epsilon Net.