Μόνο μετά από δήλωση προς την τράπεζα έως και τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου, των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση βάση της λίστας του υπουργείου Οικονομικών με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), θα αναστέλλεται η πληρωμή επιταγών ή άλλων αξιογράφων κατά 75 ημέρες.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει για όλα τα αξιόγραφα με ημερομηνίες πληρωμής από 30/3/2020 έως 31/5/2020, ωστόσο ακόμη παρά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της αναστολής και την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ, δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
Βάση των αποφάσεων, για την αναστολή της πληρωμής θα πρέπει να προηγηθεί δήλωση του εκδότη προς την τράπεζα έως και 6 εργάσιμες ημέρες, μετά την παράταση που δόθηκε στη σχετική προθεσμία, από την ημέρα της ΠΝΠ, που είναι η 30ή Μαρτίου. Δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η 7η Απριλίου.
Ωστόσο, ακόμη οι τράπεζες δεν έχουν κάνει γνωστό το μηχανισμό υποβολής της δήλωσης, ενώ και το δίκτυο των καταστημάτων τους δεν γνώριζε μέχρι την Πέμπτη για τη διαδικασία.
Βέβαια, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν προχωρούν σε πληρωμές επιταγών με ημερομηνίες μεταγενέστερες της 30ής Μαρτίου, άρα οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια είναι προς το παρόν καλυμμένες.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης, τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.
Ως εκ τούτου τα επόμενα 24ωρα θα γίνει γνωστό πώς θα υποβάλλεται η δήλωση από τις επιχειρήσεις, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΕΤ στην ανακοίνωσή της το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
Όμως μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.
Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.
Η ίδια διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.
Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.
Η ΕΕΤ ξεκαθαρίζει επίσης ότι οι διατάξεις της υπό εξέταση ΠΝΠ δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.