Μείωση της παγκόσμιας δραστηριότητας των οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων σε ποσοστό 20% για το 2020, ανάλογα με τη διάρκεια της κρίσης που έχει φέρει η πανδημία του κορωνοϊού, εκτιμά ο IRU (Παγκόσμιος Οργανισμός Οδικών Μεταφορών). Η κρίση αντιστοιχεί σε απώλειες για τον κλάδο ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως επισημαίνεται στη σημερινή ανακοίνωση του IRU, ενώ η πλήρης κλίμακα των επιπτώσεων του COVID-19 παραμένει άγνωστη, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η επιδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και τον τουρισμό τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Επομένως και τους τομείς των οδικών μεταφορών και των αλυσίδων εφοδιασμού που αυτές υποστηρίζουν.

Περίπου το 6% του συνόλου των απασχολούμενων διεθνώς εργάζονται στις οδικές μεταφορές, κυρίως σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν εξωτερικές κρίσεις όπως οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19.

Προκειμένου να συνεχιστέι η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων οδικών μεταφορών, από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο εφοδιασμός με τρόφιμα και ιατρικά είδη, ο IRU καλεί τις κυβερνήσεις και τις αρχές, καθώς και τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αναλάβουν προσωρινές πρωτοβουλίες για να ελαφρύνουν το βάρος της κρίσης στους φορείς εκμετάλλευσης.

«Η βιομηχανία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση, με τους κανόνες και τους περιορισμούς να μεταβάλλονται γρήγορα και συχνά με τυχαίο ή ασυντόνιστο τρόπο. Ωστόσο, λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την κοινωνική της ευθύνη να συνεχίσει να λειτουργεί όσο καλύτερα μπορεί κατά την κρίση» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο IRU έχει εκπονήσει σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων προληπτικών μέτρων για την προστασία του προσωπικού.

Ασφαλή και ανοικτά οδικά δίκτυα

Οι συτάσεις του IRU προς τις εταιρείες εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν την εφαρμογή υψηλότερων προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια των οδηγών κατά τη φορτω/εκφόρτωση εμπορευμάτων (ιδίως σε περιοχές που έχουν τεθεί σε απομόνωση), καθώς και για τη μεταφορά εγγράφων σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες. Οι εταιρείες εκμετάλλευσης πρέπει να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητας στην καταγραφή και διατήρηση των μετακινήσεων οδηγών και εργαζομένων.

Από την πλευρά τους, οι αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν με σαφήνεια τις απαραίτητες διαδικασίες για τα οχήματα, τους οδηγούς και το φορτίο ή τους επιβάτες, ιδίως για τις περιοχές καραντίνας, καθώς και να συντονίζουν και να δημοσιεύουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τους εφαρμοζόμενους έκτακτους περιορισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις σχετικές κινήσεις αγαθών και ανθρώπων.

Προστασία εργαζομένων 

Όπως συστήνει ο διεθνής Οργανισμός, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν την εφαρμογή κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ανεφοδιασμός σε κρίσιμα αγαθά (τρόφιμα και ιατρικά εφόδια), επιτρέποντας στους οδηγούς την όσο το δυνατόν ταχύτερη απομάκρυνση από τις πληγείσες περιοχές ή τις περιοχές σε καραντίνα. Μεταξύ άλλων, μπορούν να άρουν συγκεκριμένους περιορισμούς στις παραδόσεις αγαθών με γνώμονα την ασφάλεια, για παράδειγμα παραδόσεις τη νύχτα.

Για τον μετριασμό των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων, ο IRU προχωρά σε προτάσεις για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, όπως η διευκόλυνση των όρων αποπληρωμής δανείων και υποθηκών, ειδικά για τα δάνεια μεγάλων φορτηγών, καθώς και των προθεσμιών αποπληρωμής των φόρων. Ακόμη, προτείνεται η κατάργηση ή μείωση των διοδίων τελών ή άλλων μορφών χρεώσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου για φορτηγά.

Επίσης, η δημιουργία προγραμμάτων υποστήριξης για προσωρινά άνεργους εργαζόμενους στις οδικές μεταφορές, καθώς και προγραμμάτων επείγουσας χρηματοδοτικής βοήθειας για επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν την πτώχευση. Η αποφυγή μονομερών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διευκολύνεται η διασυνοριακή μεταφορά αγαθών (ιδιαίτερα για τα βασικά είδη όπως τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια).

«Η διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού και των οδικών δικτύων μεταφοράς είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουμε όλοι ώστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία COVID-19 στις επόμενες εβδομάδες και στο μέλλον» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του IRU, κ. Umberto de Pretto. «Για να γίνει αυτό, πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τις εταιρείες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οδικών μεταφορών και να διατηρήσουμε ανοικτές τις μεταφορικές συνδέσεις όπου και όσο είναι δυνατόν στις πληγείσες περιοχές, ώστε τα βασικά αγαθά και οι άνθρωποι να φτάσουν εκεί όπου χρειάζονται» πρόσθεσε.