• Αναζήτηση
 • Προσωρινή παύση σε γυναίκα Πρωτοδίκη για… αργούς ρυθμούς εργασίας

  Η καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων για δεκάδες υποθέσεις που είχαν χρεωθεί και οι πολίτες ανέμεναν την έκβασή τους απασχόλησε τους δικαστές του ΣτΕ από μία διαφορετική οπτική γωνία.

  Την καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων «πλήρωσε» γυναίκα δικαστής – πρωτόδικης των διοικητικών δικαστηρίων, με παύση έξι μηνών. Οι δικαστές του ΣτΕ επέβαλαν την «ποινή», εξαιτιας της καθυστερηςης ως ορος τη δημοσίευση 265 υποθέσεων σε βαθος τριετίας.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα η δικαστική λειτουργός καθυστέρησε την τριετία 2009-2012 την έκδοση 265 υποθέσεων πέραν των 8 μηνών που είναι το ακραίο όριο δημοσίευσης των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

  Σε πρώτο στάδιο, περικόπηκε το επίδομα «ταχύτερης και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης υποθέσεων», αργοτερα κρίθηκε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων της και ότι «δεν καταβάλλει την απαιτούμενη ιδιαίτερη προσπάθεια».
  Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο της επέβαλε την ποινή της 6μήνης παύσης. Μετά την επιβληθείσα ποινή έσπευσε και δημοσίευσε 170 εκκρεμείς αποφάσεις. Όμως, στη συνέχεια το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό της επέβαλε την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης.

  Η δικαστής προσέφυγε στο ΣτΕ προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι αντιμετώπισε βαρύ πένθος από αιφνίδια απώλεια προσφιλέστατου συγγενικού της προσώπου, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώθηκε η υγεία του υπερήλικα πατέρα της.

  Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υπογραμμίζει ότι «τέτοιας έκτασης χρόνου και όγκου υποθέσεων καθυστέρησης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από οικογενειακούς λόγους» και της επέβαλαν πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης των 6 μηνών.

  Διαφορετική μεταχείριση επιφύλαξε η Ολομέλεια του ΣτΕ που απήλλαξε από κάθε πειθαρχική ποινή Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστών, που αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Ο εν λόγω πρόεδρος Πρωτοδικών είχε παραλειφθεί από τις προαγωγές 4 φορές, λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Όμως, αφού ξεπεράστηκαν τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, «άλλαξε η υπηρεσιακή του εικόνα» και τελικά οι σύμβουλοι
  Επικρατείας, έκριναν ότι δεν πρέπει να παυθεί από τα καθήκοντά του λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk