• Αναζήτηση
 • Τράπεζα Πειραιώς: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

  Με αύξηση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία σε συνδυασμό με στοχευμένες εξειδικευμένες πολιτικές ολοκληρωμένης υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα και ισχυρές δυνατότητες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Με αύξηση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία σε συνδυασμό με στοχευμένες εξειδικευμένες πολιτικές ολοκληρωμένης υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα και ισχυρές δυνατότητες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
  Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα δίνει έμφαση στην υποστήριξη της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με εξωστρεφή προσανατολισμό, σε έργα υποδομών, στην καινοτομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, στην ενέργεια και ιδιαίτερα σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια στον πρωτογενή και αγροτοδιατροφικό τομέα που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησής της.
  Οπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου, η Πειραιώς έχει στόχο τη σταδιακή αύξηση των νέων χρηματοδοτήσεων από 2 δισ. τον χρόνο το 2016 σε 5 δισ. ευρώ το 2020. Ηδη από το 2018 και μετά οι νέες χρηματοδοτήσεις και οι ανανεώσεις χρηματοδοτήσεων θα ανέλθουν στα 4 δισ.  
  Σημειώνεται ότι σήμερα η Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ιδιωτικού τομέα με περίπου 35% μερίδιο αγοράς. Σημαντική είναι η θέση της στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με χρηματοδοτήσεις που φθάνουν τα 18,5 δισ. ευρώ σε σύνολο περίπου 60 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα εστιάζει με έμφαση στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και εργαλείων που υπάρχουν μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν ευκαιρίες επενδύσεων.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ιδιωτικών κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση της Τράπεζας μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής έχουν πραγματοποιηθεί πρωτοπόρα έργα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 200 ΜW στη Β. Ελλάδα και δρομολογούνται αντίστοιχα έργα συνολικής ισχύος περίπου 180 MW.
  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τράπεζας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν στις επιχειρησιακές της προτεραιότητες και για τον λόγο αυτόν αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της προς τον τομέα αυτόν τον οποίο θεωρεί ζωτικής σημασίας για τον ρόλο του στην ανασυγκρότηση της οικονομίας συνολικά. Μέσω του προγράμματος Πειραιώς 360 και ειδικώς για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Tourism 360 προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης με κύριο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της.
  Η ολοκληρωμένη  υποστήριξη της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει, πέραν των εξειδικευμένων προϊόντων, ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες. Ιδιαίτερα για τους εταιρικούς πελάτες παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τις επενδύσεις τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους και τη βελτίωση της ρευστότητάς τους.
  Στον πρωτογενή και αγροτοδιατροφικό τομέα, η Τράπεζα δραστηριοποιείται έντονα με άξονα μια πρωτοποριακή αντίληψη για τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση όλου του κυκλώματος που ξεκινά από την παραγωγή, περνά από τη μεταποίηση και φθάνει στην εμπορία και στην κατανάλωση πιστεύοντας ότι ο τομέας αυτός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα. Μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας Κτηνοτροφίας και της Συμβολαιακής Τραπεζικής υποστηρίζει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του χώρου με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, της εξωστρέφειας, της μείωσης του κόστους παραγωγής, τη διασφάλιση του εισοδήματος και της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια.
  Στη βάση της στρατηγικής της Τράπεζας είναι η συνεχής ανάπτυξη και ενσωμάτωση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα, παρέχεται πλήρης εξυπηρέτηση μέσω της Winbank, μέσω κινητού τηλεφώνου με το νέο Mobile banking, μέσω όλων των εναλλακτικών δικτύων αλλά και μέσω των νέων σύγχρονων πλήρως αυτοματοποιημένων καταστημάτων e-branches. Στο ίδιο πλαίσιο έχει δημιουργηθεί η πλατφόρμα 360 Funding μέσω της οποίας παρέχεται δωρεάν ενημέρωση για όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που συνολικά φθάνουν τα 120 δισ., και τα οποία με την υποστήριξη της Τράπεζας μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδύσεις από μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες ή αγρότες.


  Η νέα στρατηγική με την Agenda 2020

  Με ορίζοντα το 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαμορφώσει τη στρατηγική της θέτοντας νέους στόχους και προτεραιότητες. Σύμφωνα με την Agenda 2020 οι βασικοί στόχοι είναι:

  l Η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα.
  l Η δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα.
  l Η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.
  lΗ αποκατάσταση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.
  Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε καθυστέρηση και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, σύμφωνα με την Agenda 2020, τα υπόλοιπα των NPEs σε επίπεδο μητρικής θα μειωθούν σε €20,3 δισ. ως το 2019. Για το 2020 θα μειωθούν περαιτέρω σε επίπεδο κάτω των €20 δισ. Τα υπόλοιπα των NPLs σε επίπεδο μητρικής θα μειωθούν σε €10,2 δισ. ως το 2019 και κάτω από €10 δισ. το 2020.
  Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η τράπεζα στο τέλος του 2020 θα έχει περίπου €70 δισ. ενεργητικό, θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή, υγιής και κερδοφόρος.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk