Οριακή αύξηση 0,1% κατέγραψε η απασχόληση στην Ελλάδα στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Σε τριμηνία βάση αύξηση 0,1% εμφάνισε και η απασχόληση στην ευρωζώνη, ενώ η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,2%.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας κατέδειξαν πως σε ετήσια βάση, το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,4% στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε 0,9% στην ευρωζώνη και 1% στην ΕΕ.

Η Ισπανία και η Λεττονία ήταν οι χώρες που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+0,7%), ενώ μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία (-1,4%), την Κύπρο (-0,6%), την Πολωνία (-0,3%), την Ιταλία (-0,2%) και τη Μάλτα (-0,1%)