Περιορισμό των εταιρειών που προχώρησαν σε μειώσεις αποδοχών το 2014, αλλά και αύξηση εκείνων που μείωσαν θέσεις εργασίας καταγράφει η ετήσια γενική έρευνα αποδοχών και παροχών της KPMG που διενεργήθηκε σε δείγμα 173 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό 52% των εταιρειών του δείγματος έδωσαν μηδενικές αυξήσεις για το 2014 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (για το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58%). Μόλις 6% των εταιρειών του δείγματος προχώρησαν σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%).

Ποσοστό 87% των εταιρειών που έχουν πολιτική χορήγησης πριμ απόδοσης, προχώρησαν στην καταβολή του το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013, για το προσωπικό των πωλήσεων που διαθέτουν, ενώ το 79% των εταιρειών, προχώρησαν στην καταβολή του το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013, για το λοιπό προσωπικό τους. Τα ποσοστά για τα αποτελέσματα του 2012, καταβλήθηκαν από το 83% και 75% των εταιρειών αντίστοιχα.

Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2014 κινήθηκαν στο 1,5% (διάμεσος), ενώ για το 2015 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2% (διάμεσος).

Ποσοστό 6% του δείγματος προχώρησαν σε μειώσεις αποδοχών τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων μέσα στο 2014 και η μέση μείωση ανήλθε στο 11,8%. Μόνο 2 εταιρείες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μειώσεις αποδοχών μέσα στο 2015.

Αναφορικά με τα εργασιακά θέματα, η ερευνά δείχνει ότι ο ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσεων για το 2013 ανήλθε στο 4,6% (μέσος όρος) και παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2012. Ποσοστό 21% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα μείωσαν τον αριθμό των θέσεων εργασίας το 2014.

Ποσοστό 42% των εταιρειών του δείγματος παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των εταιρειών για το 2013 (37%).

Ποσοστό 13% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) κατά τη διάρκεια του 2014.

Αναφορικά με τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, από την έρευνα προκύπτει ότι σχεδόν όλοι οι κλάδοι, παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ρυθμού οικειοθελούς αποχώρησης, δείχνοντας μια μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων για το έτος 2013 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Από την έρευνα προκύπτει μία ένδειξη της προσπάθειας των επιχειρήσεων να διακρατήσουν το προσωπικό τους σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια. Στην έρευνα γίνεται μία διαχρονική παρουσίαση του ποσοστού των εταιρειών που μείωσαν θέσεις εργασίας από το 2008 έως και το 2014 και όπως προκύπτει το ποσοστό από 18% το 2008 ανήλθε σε 21% το 2014.