Μια προσφιλής τάση στη γεωργία είναι η χρήση καλλιεργειών µε σεβασµό στο περιβάλλον. Ανάµεσα στις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν σχετικές µεθόδους, ιδιαίτερη µνεία αξίζει στην Agritex, η οποία παράγει τις ντοµάτες Lucia υδροπονικά σε µια άκρως οικολογική µονάδα στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας. Στο υαλόφρακτο θερµοκήπιο των 100 στρεµµάτων, η γονιµοποίηση γίνεται µόνο µε φυσικό τρόπο, χρησιµοποιώντας µέλισσες-βοµβίνους, και η καταπολέµηση των ασθενειών επιτυγχάνεται µε τη χρήση ωφέλιµων εντόµων. Εκτός από τις φυσικές µεθόδους φυτοπροστασίας, εφαρµόζονται τακτικές όπως η ανακύκλωση όλων των υλικών, η επεξεργασία των καυσαερίων και η συλλογή του βρόχινου νερού. Ολα αυτά έχουν αποτέλεσµα όχι µόνο την παραγωγή µιας «πράσινης», αλλά και µιας εύγευστης ντοµάτας. Δοκιµάστε τις ντοµάτες κοκτέιλ Lucia baby και τις ντοµάτες σνακ Lucia mini, που προστέθηκαν πρόσφατα στο δυναµικό της οικογένειας. {{{ moto }}}