Από ώρα σε ώρα αναμένουν χιλιάδες φορολογούμενοι την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας με την οποία θα καθορίζεται το ύψος των τόκων καταθέσεων που πρέπει από εφέτος να δηλωθούν υποχρεωτικά στις φορολογικές δηλώσεις.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, στο έντυπο Ε1 θα πρέπει να εγγραφούν τόκοι που ξεπερνούν το όριο των 250 ευρώ. Ωστόσο με άλλη απόφαση θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της φορολογίας των συνδικαιούχων λογαριασμών.
Παράλληλα, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ζήτησε από τις τράπεζες να αποστείλουν στο υπουργείο Οικονομικών ως τις 14 Ιουνίου τα στοιχεία για τους χρεωστικούς και πιστωτικούς τόκους καταθέσεων που διαθέτουν σε αυτά οι φορολογούμενοι. Με τα στοιχεία αυτά θα προσυμπληρωθούν οι σχετικοί κωδικοί στο Ε1 των φορολογουμένων.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank) έχουν συμφωνήσει με το υπουργείο Οικονομικών να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα απαραίτητα στοιχεία για να προσυμπληρωθούν οι τόκοι καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων φορολογουμένων.
Για τις μικρότερες τράπεζες, το υπουργείο Οικονομικών τις «πιέζει» να αποστείλουν και αυτές τα στοιχεία των τόκων καταθέσεων ανά ΑΦΜ στη ΓΓΠΣ, ενώ όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν μπορούν να πάνε και να ζητήσουν βεβαιώσεις τόκων από τις τράπεζες.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να επεκταθεί ως τα τέλη Αυγούστου, καθώς ο Ιούνιος θα παρέλθει σχεδόν άπρακτος για το σύνολο των φορολογουμένων.
Αξίζει να τονιστεί ότι το «αφορολόγητο» των 250 ευρώ θα ισχύσει ανά φορολογούμενο (ΑΦΜ) και όχι ανά κατάθεση. Δηλαδή αν έχει κάποιος 4 λογαριασμούς, ο καθένας εκ των οποίων έχει αποφέρει τόκους 100 ευρώ το 2012, τότε θα δηλωθούν το 2013 συνολικοί τόκοι 400 ευρώ.
Εξυπακούεται ότι στη φορολογική δήλωση θα δηλωθούν μόνο οι τόκοι και όχι το σύνολο των καταθέσεων.
Οι συνδικαιούχοι
Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνδικαιούχων, αν τα ποσά που βρίσκονται στον τραπεζικό λογαριασμό έχουν προέλθει από έναν καταθέτη τότε το ποσό των τόκων δεν επιμερίζεται έστω και αν υπάρχουν τρεις ή τέσσερις συνδικαιούχοι. Σε αντίθετη περίπτωση, οι τόκοι θα επιμερίζονται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων.
Σε περίπτωση που κάποιος διατηρεί κατάθεση στο εξωτερικό θα πρέπει και αυτός να αναγράψει τους τόκους αφού πρώτα μετατρέψει τα ποσά σε ευρώ.
Επί των ποσών των τόκων που θα αναγραφούν στη φορολογική δήλωση στους κωδικούς 659 – 660 θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης αφού πρώτα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα φορολογητέα ή μη εισοδήματα. Οι συντελεστές φορολογίας είναι 1% για ετήσιο εισόδημα από 12.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ, 2% για ετήσιο εισόδημα από 20.001 ευρώ ως 50.000 ευρώ, 3% για ετήσιο εισόδημα από 50.001 ως 100.000 ευρώ και 4% για ετήσιο εισόδημα πάνω από 100.001 ευρώ.
Τι γίνεται αν το παιδί του υπόχρεου έχει λογαριασμό στο όνομά του;

Στην περίπτωση αυτή, αν το παιδί θεωρείται προστατευόμενο μέλος (δηλαδή αν είναι κάτω των 18 ετών ή αν είναι φοιτητής ηλικίας ως 25 ετών χωρίς εισόδημα), οι τόκοι προστίθενται στο όνομα του γονιού που εισπράττει το μεγαλύτερο εισόδημα.

HeliosPlus