Ζημιές για την Quest Συμμετοχών το 2010

Μείωση τζίρου και εμφάνιση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος Quest Συμμετοχών το 2010, σύμφωνα με τη νέα δομή του ομίλου, μετά την απόσχιση του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.

Μείωση τζίρου και εμφάνιση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος Quest Συμμετοχών το 2010, σύμφωνα με τη νέα δομή του ομίλου, μετά την απόσχιση του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.

Κατά το 2010 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 331 εκατ. ευρώ έναντι 402 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 17,6%. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τους κλάδους πωλήσεων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής, ενώ ο κλάδος των ταχυμεταφορών παρουσίασε μικρή υστέρηση σε σχέση με την χρήση του 2009, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 9,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ του 2009, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα ομιλικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης επηρεάστηκαν αρνητικά αφενός λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν. 3845/2010, η οποία επιβάρυνε εξ΄ολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 με ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ και αφετέρου λόγω έκτακτων εξόδων περίπου 4 εκατ. ευρώ για την αναδιοργάνωση και προσαρμογή των λειτουργιών του Ομίλου στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε 17,2 εκατ. ευρώ έναντι 32,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009 μειωμένη κατά 47%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ το 2009 με συνέπεια να καταγράφονται καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι δανεισμού 11,3 εκατ. ευρώ το 2009.

Οσον αφορά τη μητρική, τα έσοδα ανήλθαν στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το 2009. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα συνολικά αποτελέσματα της Quest Συμμετοχών για το 2010 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης, καθώς η εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου
«Διανομής και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Info Quest Technologies με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2010.

Για λόγους συγκρισιμότητας των κονδυλίων με την προηγούμενη χρήση παρατίθενται τα pro-forma αποτελέσματα του 2010 της μητρικής εταιρείας, που περιλαμβάνουν και το 4o τρίμηνο του αποσχισθέντος κλάδου (μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 141 εκατ. ευρώ έναντι 211 εκατ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση, μειωμένες κατά 33%. Η μείωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κάμψη της ζήτησης, καθώς και στην αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική της εταιρείας. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ το 2009.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ.ευρώ κατά την περυσινή χρήση.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν επίσης με το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ για έξοδα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής στα οικονομικά δεδομένα του 2010. Σημειώνεται ότι η απόσχιση και εισφορά του εν λόγω κλάδου δεν μεταβάλει ουδόλως τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του αποσχισθέντος κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk