Οι ωκεανοί ασθενούν και πολλοί επιστήμονες μιλούν για μια επερχόμενη Μεγάλη Εξαφάνιση.

Η Μεσόγειος ωστόσο δείχνει ότι αντιστέκεται!