Χαμηλότερη του αναμενομένου είναι η αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα το 2010, σύμφωνα με την Αlpha Βank, η οποία επισημαίνει ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για διαμόρφωσή της σε καταστροφικά υψηλά επίπεδα το 2010 και στα επόμενα έτη. Για την αποτροπή τυχόν δυσμενέστερων εξελίξεων στον τομέα αυτόν, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή στους επόμενους μήνες ενός μεγάλου προγράμματος επιχορήγησης των επιχειρήσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με σπουδαιότερο κατά την τράπεζα μέτρο την απαλλαγή από την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών 200.000 εργαζομένων, για διατήρηση της απασχόλησης και για αποτροπή των απολύσεων. Οπως τονίζουν οι αναλυτές της Αlpha Βank, είναι προφανές ότι η ύφεση στην ελληνική οικονομία το 2009 και το 2010 συμβάλλει αναπόφευκτα στην αύξηση της ανεργίας, η οποία ανήλθε στο 12% του εργατικού δυναμικού τον Ιούλιο και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 12% κατά μέσον όρο και κατά το 2010 ως σύνολο.