Εκτακτη γενική συνέλευση για τις 26 Νοεμβρίου έχει συγκαλέσει η εισηγμένη εταιρεία Αvenir Leisure (πρώην «Ζήνων»), που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με βασικό θέμα το reverse split των μετοχών. Η πρόταση του ΔΣ είναι να αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 0,51 ευρώ σε 1,02 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (συνένωση μετοχών- reverse split) με αναλογία 2/1, δηλαδή μείωση του αριθμού των μετοχών από 105.423.498 μετοχές σε 52.711.749 μετοχές και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.