Το ΣτΕ ακύρωσε απόφαση του υπουργείου Υποδομών σχετικά με τη χωροθέτηση και την οικιστική ανάπτυξη του οικοδομικού συγκροτήματος Αλευρόμυλοι Αλλατίνη και της οικοδομικής άδειας που είχε εκδοθεί. Το συγκρότημα ανήκει κατά 50% στην Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, 100% θυγατρικής της εισηγμένης Νutriart, και κατά 50% σε λοιπούς συνιδιοκτήτες. Το αποτέλεσμα από την ακύρωση της απόφασης αυτής θα αντικατοπτριστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.