Οριακό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή για το έκτακτο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης Θαπατέρο. Το Σώμα ενέκρινε τις προτάσεις με 169 ψήφους υπέρ, έναντι 168 κατά.

Τα μέτρα λιτότητας ύψους 15 δισ. ευρώ (επιπλέον του προγράμματος ύψους 50 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο) έχουν ως στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος από το 11,2% του ΑΕΠ το 2009 στο 3% το 2013.

Μεταξύ άλλων, καταργείται από το 2011 το επίδομα γέννησης ύψους 2.500 ευρώ, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης Θαπατέρο.

Επιπλέον, περικόπτονται από τον Ιούνιο οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων κατά μέσο όρο 5%, ενώ θα περιοριστείη διεθνής βοήθεια και οι κυβερνητικές επενδύσεις.