Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Μαϊου το Προεδρικό Διάταγμα για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολλεγίων.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Κολλεγίων στην Ελλάδα, κ. Κώστας Καρκανιάς, με την εξέλιξη αυτή «τακτοποιείται η αναγνώριση των πτυχίων, τα οποία απονέμουν πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαίους πολίτες, ανεξάρτητα από το πού έκαναν τις σπουδές τους (στα ίδια τα πανεπιστήμια ή σε συνεργαζόμενα κολλέγια) και δημιουργείται ένα νέο τοπίο για την ελληνική νεολαία».

Η ενσωμάτωση της οδηγίας δεν αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων από τα κολλέγια.