Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Ιnformer με στόχο τη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο υπέβαλαν οι βασικοί της μέτοχοι κ. Σ. Σιμούδης και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαναστασίου. Προσφέρουν 0,46 ευρώ ανά μετοχή.