Το «Μεγάλο παζάρι» με τα τέλη διέλευσης για τηλεπικοινωνιακά καλώδια και οπτικές ίνες.