1.

Στο ΙΚΑ το έλλειμμα είναι διπλάσιο από τις αρχικές προβλέψεις φθάνοντας τα 3,4 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. που αρχικά αναμενόταν. Πέρυσι έφθασε το 1,5 δισ. ευρώ. 2.

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να έχει στο τέλος του έτους έλλειμμα της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ ενώ το 2008 ήταν 600 εκατ. ευρώ.

3.

Το έλλειμμα του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ, ενώ άμεσα αναζητεί 700 εκατ. ευρώ για να καταβάλει το εφάπαξ σε 16.000 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση.

4.

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θα έχει επιπλέον έλλειμμα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ αφού από τα 400 εκατ. που αρχικώς υπολόγιζε θα φθάσει εφέτος στα 950 εκατ. ευρώ.