Αύξηση ένα λεπτό του ευρώ ανά λίτρο θα σημειωθεί στη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η αύξηση αυτή θα σημειωθεί όχι διότι θα αναπροσαρμοστούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά διότι αυξάνεται από το νέο έτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων κατά 2,57%. Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης καθώς από 293 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά 1.000 λίτρα καυσίμου από το νέο έτος θα διαμορφωθεί σε 302 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση της απλής αμόλυβδης βενζίνης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σήμερα σε 350 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και από την 1η Ιανουαρίου 2009 σε 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή είναι η τέταρτη των τελευταίων ετών και εντάσσεται στη διαδικασία προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει εξομοιωθεί με αυτόν του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή στα 302. Ωστόσο οι καταναλωτές εξακολουθούν να το αγοράζουν με φορολογική επιβάρυνση μόνο 21 ευρώ το χιλιόλιτρο συν τον ΦΠΑ.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η διάρθρωση της τιμής όσον αφορά το κόστος πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο), το κόστος διύλισης, το περιθώριο κέρδους των εμπόρων και τους φόρους και τους δασμούς που επιβαρύνουν το τελικό προϊόν.

Στα τέλη του τρέχοντος έτους η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται περί τα 0,80 λεπτά του ευρώ, οι φόροι και οι δασμοί ανέρχονται σε 0,48 λεπτά και το κόστος της πρώτης ύλης, το περιθώριο κέρδους κτλ. διαμορφώνονται σε 0,32 λεπτά, δηλαδή 60% της τελικής τιμής πώλησης ενός λίτρου αμόλυβδης βενζίνης αντιπροσωπεύουν οι φόροι και οι δασμοί.

Με την αύξηση που θα ισχύσει από το νέο έτος και με προϋπόθεση ότι οι διεθνείς τιμές δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογες αυξομειώσεις, η τελική τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης θα διαμορφωθεί στα 0,81 λεπτά το λίτρο, δηλαδή αυξημένη κατά 1 λεπτό. Αν υποθέσει κανείς ότι ένα ρεζερβουάρ αυτοκινήτου γεμίζει με περίπου 60 λίτρα, τότε η μέση επιβάρυνση ανά γέμισμα του οχήματος με καύσιμο θα ανέλθει σε 60 λεπτά.