Σημαντική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας υπέγραψαν χθες οι όμιλοι ΓΕΚ-Τέρνα και GDF Suez. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από την GDF Suez ποσοστού 50% στις δύο πρώτες ενεργειακές μονάδες του ομίλου ΓΕΚ-Τέρνα στη Βοιωτία («Ηρων 1 και 2»). Η συμφωνία προβλέπει επίσης την από κοινού διοίκηση των δύο ενεργειακών μονάδων.