Στο μηδέν αναμένεται ότι θα πέσουν σήμερα τα ιαπωνικά επιτόκια, ενώ προς τα εκεί οδηγούνται και τα βρετανικά.