Η βελτίωση των παγκόσμιων μακροοικονομικών δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για ένα πολύ σημαντικό rebound για τις τιμές των μετοχών στο ΧΑ, με δεδομένη την υψηλή στάθμιση των κυκλικών τομέων στην Ελλάδα, αναφέρουν οι αναλυτές της Εθνικής ΧρηματιστηριακήςΡ&Κ ΑΧΕΠΕΥ στην τελευταία τους έκθεση. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζουν, η συνεχιζόμενη επιδείνωση θα είχε αντίστροφο αποτέλεσμα. Γενικότερα η χρηματιστηριακή για την τοποθέτηση σε μετοχές δίνει ουδέτερη σύσταση «neutral».