Θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ το σύνολο των εσόδων του Ομίλου Ασπίς ως το τέλος της χρήσης 2008, από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ηδη τα παραγωγικά μεγέθη του Ομίλου κινούνται με συνεχή αύξηση συγκριτικά με τα ανάλογα μεγέθη του 2007. Ειδικότερα, η Ασπίς Πρόνοια Ζωής (ΑΕΓΑ) για το 10μηνο του 2008 εμφάνισε καθαρή ποσοστιαία αύξηση στα εισπραχθέντα ασφάλιστρά της κατά 50,52% «αγγίζοντας» τα 193,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για το ίδιο διάστημα η Ασπίς Πρόνοια Ζημιών (ΑΕΑΖ) παρουσίασε άνοδο ύψους 25,72% με τις εισπράξεις της να φθάνουν τα 107,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, άνοδο ύψους 48,62% κατέγραψαν οι νέες πωλήσεις συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων της Ασπίς Πρόνοια Ζωής και ανήλθαν στα 9,9 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το 2007.

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα, ο όμιλος υπερέβη τους 109.000 ασφαλισμένους. Οι εταιρείες στη Βόρεια Ελλάδα- πέραν των υπαλλήλων της Αspis Βank και της ασφαλιστικής Commercial Value- διαθέτουν 765 άτομα προσωπικό, ασφαλιστές και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, 35 γραφεία πωλήσεων και 206 πρακτορεία ενώ το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε στα 59,1 εκατ. ευρώ για το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους.