Τ ο «πράσινο φως» για την εισαγωγή της Οn Τelecoms στο Χρηματιστήριο έδωσε χθες η γενική συνέλευση των μετόχων της Ζήνων, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, την απόσχιση των κλάδων ρομποτικής και έρευνας- ανάπτυξης και την εισφορά τους σε άλλη εταιρεία, ενώ εξέλεξε και νέο διοικητικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, η συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση προηγούμενης απόφασης για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά. Κατόπιν ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.802.062,67 ευρώ, με έκδοση 58.435.417 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστη. Η αύξηση κατά 6.620.244,72 ευρώ θα γίνει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.980.872 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 εκάστη και τιμή διάθεσης 2,32 ευρώ εκάστη, με σκοπό την άντληση του ποσού των 30.115.623,04 ευρώ και κατάργηση κατά το ήμισυ του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας υπέρ των μετόχων της Οn Τelecoms ΑΕ. Η αύξηση κατά 23.181.817,95 ευρώ θα γίνει με την έκδοση 45.454.545 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,75 ευρώ ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Οn Τelecoms ΑΕ.