Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

6 2 6. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

5 1 1. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

7 6 4.