Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη στήριξη και την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας ζήτησε από την πολιτεία η Ενωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας και προειδοποίησε ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, η Ελλάδα θα μείνει χωρίς πλοία και θα αναγκαστεί η πολιτεία να πληρώσει ξένα πλοία για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των νησιών.