Βελτιωμένη η παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και το μερίδιο αγοράς

Μ ε εντυπωσιακή κερδοφορία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2008 η Ιnteramerican. Τα κέρδη της μετά τους φόρους ανήλθαν στα 5,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 132% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. Η αύξηση των κερδών της οφείλεται στους τομείς Ζωής και Υγείας. Σημαντική ήταν και η βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, που εμφανίζει συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 241 εκατ. ευρώ έναντι 220,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Ειδικότερα στον κλάδο Ζωής η Ιnteramerican παρουσίασε συνολική παραγωγή ύψους 151 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11% σε σύγκριση με πέρυσι, και το μερίδιό της στην αγορά είναι 11,4%. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στους τομείς των προγραμμάτων Ζωής και Συντάξεων ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7%, η παραγωγή των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων ανήλθε στα 37 εκατ. ευρώ (αύξηση 32%), ενώ η παραγωγή των προγραμμάτων καλύψεων Υγείας ανήλθε στα 53,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 5%.

Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών, περιλαμβανομένων και των τομέων Οδικής και Αμεσης Ιατρικής Βοήθειας, η εταιρεία είχε παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ύψους 89,7 εκατ. ευρώ έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 6,5%. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στις Γενικές Ασφάλειες, μαζί με τους τομείς Βοηθείας, έχει διαμορφωθεί σε 6,9%, ενώ η αύξηση της νέας παραγωγής των ομαδικών ασφαλίσεων ήταν 58%.

Οπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γ. Κώτσαλος σε πρόσφατη συνάντηση στελεχών, η Ιnteramerican στοχεύει στη σταθερή βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων της μέσα από μια σύγχρονη πολιτική διανομής και βελτίωσης διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ένα σχέδιο ενίσχυσης των πωλήσεων και εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης και ανταμοιβής των συνεργατών.