Τα αρνητικά νέα από το εξωτερικό (συρρίκνωση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη, κατάρρευση του μεγαλύτερου hedge fund τής Οspraie) αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών και οδήγησαν τις αγορές σε πτωτική τροχιά. Ετσι, οι πωλητές επανήλθαν και στο ΧΑ, με αποτέλεσμα οι πιέσεις σε τράπεζες και blue chips να οδηγήσουν τον γενικό δείκτη κάτω από τις 3.300 μονάδες, καθώς έκλεισε με απώλειες 1,42% στις 3.293,98 μονάδες. Οι απώλειες στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκαν στο 1,61%, ενώ η πτώση στη μεσαία κυμάνθηκε στο 0,90% και στη μικρή στο 1,04%. Από τις μετοχές του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης διασώθηκαν χθες η Βιοχάλκο (+1,73%), η Τιτάν (+0,99%), η Ελλάκτωρ (+0,85%) και η Coca- Cola (+0,60%).

Από τις 272 μετοχές που διακινήθηκαν, 54 σημείωσαν κέρδη αντί 172 που κινήθηκαν πτωτικά, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 219,630 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών: Αlsinco +9,74%, ΑΝΕΚ +9,14%, ΕΝVΙΤΕC +7,66%, Οlympic Catering +7,30% και Εurodrip +5,98%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών: Βetanet-17,86%, Sprider-13,89%, Μicroland-11,21% και ΙΜΑΚΟ-10,00%. Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών παρατηρήθηκε στους τίτλους των εταιρειών: Κύπρου με 2.592.765 τεμάχια, Μarfin Ρopular Βank με 1.964.300, Εθνική με 1.838.602 και Αlpha Βank με 1.617.784 τεμάχια.

Στην αγορά παραγώγων, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,984 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο λήξης Σεπτεμβρίου στον δείκτη FΤSΕ 20 «γύρισε» με premium 0,52%, ενώ τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου στον δείκτη FΤSΕ 40 διακινήθηκαν με discount 1,94%. Στα ΣΜΕ στον δείκτη FΤSΕ 20 διακινήθηκαν 7.994 συμβόλαια, αξίας 73,078 εκατ. ευρώ, με 33.436 ανοικτές θέσεις, ενώ στα ΣΜΕ επί μετοχών διακινήθηκαν 9.851 συμβόλαια, αξίας 15,276 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ΣΜΕ επί των μετοχών της Εθνικής με 2.423 συμβόλαια.

Τι προτείνουν για τους φόρους
Η Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) αφού εξεπλάγη διότι δεν εκλήθη στη Βουλή προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις της στα προτεινόμενα φορολογικά μέτρα που άμεσα επηρεάζουν τις εισηγμένες, προτείνει τις εξής βελτιώσεις:

1. Αναγνώριση του χρόνου διακράτησης της επένδυσης ως κριτηρίου για την επιβολή φόρου υπεραξίας και απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας για κέρδη από πώληση μετοχών τις οποίες ο επενδυτής διακρατεί για διάστημα μεγαλύτερο του χρόνου, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του ΧΑ ως αποταμιευτικού εργαλείου, αλλά και οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

2. Καθορισμός ετησίου αφορολόγητου ποσού υπεραξιών ύψους 50.000 ευρώ, ώστε να προσελκύονται μικρομεσαίοι έλληνες επενδυτές.

3. Υπολογισμός υπεραξιών, τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα, σε ετήσια βάση, αφού αφαιρεθούν από τα ετήσια κέρδη κάθε επενδυτικής μερίδας τυχόν ζημιές από την πώληση μετοχών.

4. Στάθμιση με βάση τον όγκο συναλλαγών της μέσης τιμής απόκτησης μετοχών ως βάσης για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξιών.

5. Ευθυγράμμιση της ρύθμισης του φόρου μερισμάτων για ελληνικές και ξένες μητρικές με την επέκταση της προβλεπόμενης απαλλαγής για τις ξένες μητρικές και στις ελληνικές.

6. Απαλλαγή από τη φορολόγηση του υποχρεωτικά διανεμόμενου μερίσματος του 35% των κερδών, καθώς η διάταξη, αν και αναχρονιστική, έχει ως στόχο την προστασία της μειοψηφίας σε μια ανώνυμη μη εισηγμένη εταιρεία.

7. Η καθιέρωση του ελάχιστου αφορολογήτου ποσού στα 15.000 ευρώ για εισόδημα από μερίσματα.