Ο πρόεδρος του ΟΠΕ κ. Π. Παπασταύρου μιλάει στο «Βήμα»