Την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων των τελευταίων τριών ετών ζητεί η ΕΕ. Αμφισβητεί τα στοιχεία για το πλεόνασμα Ταμείων και ΟΤΑ και απαιτεί να καταγραφούν στο έλλειμμα τα ομόλογα που θα εκδοθούν για την πληρωμή του χρέους των νοσοκομείων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.