Σ την επανίδρυση της Επιτροπής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας προχωρεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης κκ. Γ.Αλογοσκούφης και Σ.Χατζηγάκης. Η νέα Επιτροπή θα διοικείται από οκτώ μέλη και τον πρόεδρο, ο οποίος θα είναι ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία και θα επιλέγεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή απευθείας από τη δικαστική εξουσία «ώστε να αποκατασταθεί η αναγκαία συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της τακτικής Δικαιοσύνης και των εισαγγελικών αρχών» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση των δύο υπουργών. Η νέα Επιτροπή θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, ορκωτούς ελεγκτέςλογιστές, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους, κτηματομεσίτες, επιχειρήσεις καζίνων, οίκους δημοπρασιών, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε 15.000

ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση, οι εκπλειστηριαστές, οι ενεχυροδανειστές, οι συμβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι δικηγόροι όταν συμμετέχουν είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων κτλ.

Παράνομα έσοδα και τρομοκρατία
Βασικοί στόχοι της νέας Επιτροπής είναι, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η πρόληψη και η καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι εξής περιπτώσεις: * Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.

* Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή τον τόπο με τον οποίο αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. * Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά τον χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. * Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

* Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω.

Στις εγκληματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η παθητική δωροδοκία, η εμπορία ανθρώπων, η απάτη με υπολογιστή, η σωματεμπορία, το παράνομο εμπόριο όπλων, η αρχαιοκαπηλία, η δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, η κατάχρηση αγοράς είτε συντελείται με κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας είτε με χειραγώγηση της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικό πρόστιμο για τα μέλη της Επιτροπής στην περίπτωση που παραβιάσουν από πρόθεση το καθήκον εχεμύθειας.

Αυστηρές ποινές στους παραβάτες
Αυστηρές είναι οι ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες. Συγκεκριμένα, με κάθειρξη ως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ ως 1.000.000 ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ποινές είναι ακόμη πιο αυστηρές στην περίπτωση που ο υπαίτιος έδρασε ως υπάλληλος υπόχρεου νομικού προσώπου.

Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι η φυλάκιση, ο υπαίτιος αυτού τιμωρείται για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ ως 500.000 ευρώ.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη του βασικού αδικήματος, εφόσον είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και του β΄ βαθμού ή σύζυγος, θετός γονέας ή θετό τέκνο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος.