Χιλιάδες Ρώσοι προσεύχονται στον «άγιο» τσάρο Νικόλαο Β΄ που εκτέλεσαν οι μπολσεβίκοι πριν από 90 χρόνια.