Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014
 
 
 

27-08-2014 13:57
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.177,12 -0,02%
Ανοδικές: 51
Αμετάβλητες: 43
Καθοδικές: 16
-