από metereologos.gr
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016
 
next

05-02-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
503,88 -1,09%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 28
-