από metereologos.gr
Σάββατο 29 Απριλίου 2017
 
next

28-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
712,17 0,80%
Ανοδικές: 66
Καθοδικές: 52
Αμετάβλητες: 18
-