Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
 
next

30-01-2015 14:16
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
737,07 0,47%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 48
Αμετάβλητες: 11
-