Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015
 
next

26-06-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
797,52 2,03%
Ανοδικές: 67
Καθοδικές: 31
Αμετάβλητες: 22
-