Σάββατο 18 Απριλίου 2015
 
next

17-04-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
729,81 -3,00%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 71
Αμετάβλητες: 16
-