από metereologos.gr
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016
 
next

29-06-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
541,88 0,60%
Ανοδικές: 43
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 21
-