Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015
 
next

07-10-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
680,10 1,40%
Ανοδικές: 49
Καθοδικές: 44
Αμετάβλητες: 14
-