Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

31-10-2014 13:56
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
921,17 1,57%
Ανοδικές: 42
Αμετάβλητες: 37
Καθοδικές: 21
-