από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 

28-06-2017 13:27
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
825,64 0,35%
Ανοδικές: 52
Καθοδικές: 33
Αμετάβλητες: 15