από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 

24-10-2017 10:48
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
736,93 0,33%
Ανοδικές: 20
Καθοδικές: 11
Αμετάβλητες: 7