από metereologos.gr
Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017
 

21-08-2017 11:26
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
828,53 0,45%
Ανοδικές: 43
Καθοδικές: 12
Αμετάβλητες: 7