από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017
 

19-01-2017 16:54
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,02 -0,54%
Ανοδικές: 33
Καθοδικές: 63
Αμετάβλητες: 25