από metereologos.gr
Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
 

30-08-2016 12:02
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
563,69 0,36%
Ανοδικές: 29
Καθοδικές: 21
Αμετάβλητες: 19