από metereologos.gr
Τρίτη 24 Μαΐου 2016
 

24-05-2016 10:53
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
642,12 -1,08%
Ανοδικές: 9
Καθοδικές: 19
Αμετάβλητες: 13