από metereologos.gr
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016
 

28-07-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
562,84 -1,11%
Ανοδικές: 40
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 18