από metereologos.gr
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016
 

28-06-2016 10:44
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
530,18 2,09%
Ανοδικές: 0
Καθοδικές: 0
Αμετάβλητες: 1