από metereologos.gr
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016
 

26-09-2016 11:47
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
566,86 -1,25%
Ανοδικές: 21
Καθοδικές: 42
Αμετάβλητες: 5