από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
 

24-10-2016 13:29
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
589,35 -0,78%
Ανοδικές: 23
Καθοδικές: 51
Αμετάβλητες: 16