από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 
next

24-07-2017 15:39
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
847,43 0,17%
Ανοδικές: 58
Καθοδικές: 49
Αμετάβλητες: 12