από metereologos.gr
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017
 
next

22-02-2017 14:57
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
648,17 -1,07%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 66
Αμετάβλητες: 18