από metereologos.gr
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017
 
next

17-02-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
639,46 1,60%
Ανοδικές: 77
Καθοδικές: 32
Αμετάβλητες: 28