από metereologos.gr
Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017
 
23/07/2017 05:45 0
next

24-07-2017 15:36
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
848,07 0,25%
Ανοδικές: 56
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 13