από metereologos.gr
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
 
 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Προστασία καταναλωτή

Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, πώς εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες και πώς επιλύονται οι διαφορές για τις μισθώσεις κατοικιών
Προστασία καταναλωτή
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Με την προστασία του καταναλωτή ασχολούνται οι εξής υπηρεσίες:

* Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

* Τα Γραφεία Αστυνόμευσης

* Οι ενώσεις καταναλωτών.

Πληροφορίες όμως μπορείτε να ζητήσετε και από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 2, ΤΚ 10674, τηλ. 7243.982-4 και 7241.515.

Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μπορείτε από τις 8 π.μ. ως τις 2.30 μ.μ. να ζητήσετε ενημέρωση για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ακόμη και αν είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργείου. Επίσης να καταγγείλετε ό,τι σας έχει ενοχλήσει και η υπηρεσία θα διαβιβάσει στη συνέχεια την καταγγελία στην αρμόδια διεύθυνση του ίδιου ή άλλων υπουργείων, οργανισμών ή στην Αγορανομία, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Η ΓΓΚ μπορεί επίσης να παρέμβει άτυπα σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή με στόχο πάντοτε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Απαντά σε γράμματα των καταναλωτών και όταν χρειάζεται έρχεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς για να βρεθούν οι σωστές λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Αν μέσω μιας καταγγελίας εντοπισθεί πρόβλημα στην αγορά, ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς για να μελετήσουν την υπόθεση και να γίνει ακόμη και νομοθετική ρύθμιση αν με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται καλύτερα οι καταναλωτές.

Αν θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες για κάποιο θέμα σχετικό με τα δικαιώματα και την προστασία του καταναλωτή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ατελώς και η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αν θέλετε να καταγγείλετε κάποιο πρόβλημα που εντοπίσατε ή έχει συμβεί κάτι σ' εσάς, είτε επισκέπτεστε τη ΓΓΚ είτε κάνετε την καταγγελία γραπτώς ή τηλεφωνικώς ή μέσω Internet στη διεύθυνση www. efpolis.gr. Ο χρόνος της απάντησης ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση.

Χρήσιμο είναι προτού κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια να τηλεφωνήσετε στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, στον αριθμό 1720.

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή ή στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού (στην Αθήνα τηλ. 3212.087, στον Πειραιά τηλ. 4132.567, στο Αιγάλεω τηλ. 5909.779, στην Ανατολική Αττική δεν έχει συσταθεί ακόμη). Η επιτροπή αυτή επιλύει εξωδίκως τις διαφορές ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών. Η διαδικασία είναι η εξής:

­ Κάνετε αίτηση εκθέτοντας το πρόβλημά σας. Η αίτηση γίνεται χωρίς χαρτόσημο.

­ Μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης η επιτροπή συζητεί την υπόθεσή σας. Προϋπόθεση για την έναρξη της συζήτησης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερομένων πέντε ημέρες προτού αρχίσει η συζήτηση.

­ Εντός επτά, το πολύ, ημερών από τη συζήτηση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους το πόρισμα της επιτροπής.

Οι προθεσμίες είναι «χαλαρές». Τα πορίσματα της επιτροπής δεν υπόκεινται σε προσβολή, αναθεώρηση ή ανάκληση, δεν είναι εκτελεστά, δεν παράγουν δεδικασμένο και δεν αναστέλλουν ούτε επηρεάζουν την πορεία οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Μπορούν όμως να λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε και στα Γραφεία Αστυνόμευσης, που λειτουργούν σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Τα γραφεία αυτά είναι ανοιχτά όλες τις ώρες του 24ώρου και μπορείτε είτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως είτε να τηλεφωνήσετε είτε να κάνετε γραπτή καταγγελία ή μήνυση. Εκεί υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια αγορανομικών, αστυκτηνιατρικών και υγειονομικών ελέγχων καθημερινώς σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης και ειδικότερα στα τρόφιμα τόσο στους τόπους παραγωγής και παρασκευής όσο και στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης. Σκοπός τους είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των τιμών πώλησης και ειδικότερα των ειδών για τα οποία υπάρχει διατίμηση ή ανώτατο ποσοστό κέρδους, ο ποιοτικός έλεγχος των πάσης φύσεως αγαθών και γενικότερα εκείνων που επιδέχονται και παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα νοθείας, ο υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων και ειδικότερα των ζωικής προέλευσης, που κατά κανόνα υπόκεινται σε αλλοιώσεις.

Φυσικά μπορείτε να απευθύνεστε και στις ενώσεις καταναλωτών:

­ Ενωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ), Βαλτετσίου 43-45, ΤΚ 106 81 Αθήνα, τηλ. 3300.673, 3301.137

­ Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), λεωφ. Ποσειδώνος 31, ΤΚ 175 61, Π. Φάληρο, τηλ. 9829.152, 9817.426

­ Ενωση Πολιτών Ελλάδας, λεωφ. Ποσειδώνος 31, Π. Φάληρο

­ Πανελλήνια Ενωση Καταναλωτών (ΠΕΚ), Μάρνη 30, ΤΚ 104 33 Αθήνα, τηλ. και φαξ 5239.377

­ Ενωση Καταναλωτών Ελλάδας, Ηρώων Πολυτεχνείου 73, ΤΚ 18536, Πειραιάς, τηλ: 4510.527

­ Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή Αθήνας, Αιόλου 100, ΤΚ 105 64 Αθήνα, τηλ. και φαξ 3239.370

­ Σύλλογος για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή και του Πολίτη, Κολοκοτρώνη 70, ΤΚ 18531 Πειραιάς, τηλ. και φαξ 4226.879

­ Ενωση Καταναλωτών Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (ΕΚΑΔΑΠ), Κανάρη 6, ΤΚ 12351 Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 5446.460

­ Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Θεσσαλονίκης, Βασ. Ηρακλείου 40, ΤΚ 54623, τηλ: 031 269.449, 269.438, 537.703, 278.127

­ Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας, Πατρόκλου 4, ΤΚ 41222, Λάρισα, τηλ: 041 236.755, 597.267

­ Ενωση Καταναλωτών Βόλου, Χατζηαργύρη 51, ΤΚ 38333, Βόλος, τηλ. 0421 39266

­ Πατραϊκή Ενωση Καταναλωτών, Αγ. Γεωργίου 104, ΤΚ 26225, Πάτρα, τηλ. 061 623.731, 226.893

­ Ενωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης, Μιλάτου 1 και Αγ. Τίτου, ΤΚ 712 00, Ηράκλειο, τηλ. και φαξ 081 240.666

­ Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας 85, ΤΚ 73134 Χανιά, τηλ. 0821 59989

­ Σύλλογος Καταναλωτών Σύρου, πλ. Αγ. Νικολάου, ΤΚ 84100 Ερμούπολη, τηλ. 0281 28279, 81666

­ Ενωση Καταναλωτών Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 3, ΤΚ 42100 Τρίκαλα, τηλ. 0431 32507

­ Ενωση Καταναλωτών Καβάλας, Υδρας 3, ΤΚ 65302 Καβάλα, τηλ. και φαξ 051 221.159

­ Ενωση Καταναλωτών Εβρου (ΕΚΠΕ), 28ης Οκτωβρίου 16, ΤΚ 681 00 Αλεξανδρούπολη.

Αν αγοράσετε καλλυντικά προϊόντα (μακιγιάζ και περιποίησης σώματος, σαπούνια, οδοντόκρεμες, σαμπουάν κτλ.) και σας προκαλέσουν σωματική βλάβη, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Κατ' αρχάς μη διστάσετε να το γνωστοποιήσετε, κατά προτίμηση γραπτώς, στον μεταπωλητή ή στον παρασκευαστή.

Στη συνέχεια να κάνετε καταγγελία στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ο ΕΟΦ προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες (δειγματοληψία του προϊόντος, ιατροδικαστική γνωμάτευση) ώστε να εξακριβώσει αν το συγκεκριμένο προϊόν σάς προκάλεσε τη βλάβη.

Αν αποδειχθεί ότι πράγματι το συγκεκριμένο προϊόν προκάλεσε τη βλάβη, τότε κινείται η διαδικασία επιβολής προστίμου από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 500.000 ως 20 εκατ. δρχ. Το προϊόν αποσύρεται από την αγορά. Αν επιθυμείτε να αποζημιωθείτε και οικονομικά από τον προμηθευτή ως καταναλωτής, προσφεύγετε στη Δικαιοσύνη. Το μέγεθος της αποζημίωσης ορίζεται από το δικαστήριο. Προτού προσφύγετε στον ΕΟΦ ή στη Δικαιοσύνη μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού ή, αν είστε μέλος κάποιας ένωσης καταναλωτών, μπορεί να παρέμβει η ένωση μετά την καταγγελία σας.

Χρήσιμες πληροφορίες:

* ΕΟΦ, λεωφ. Μεσογείων 284, Χολαργός, τηλ. 6549.500, 6549.591, 6547.207, 6545.194

* Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, τηλ. 6428.211.

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις μισθώσεις κύριας κατοικίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων (μονομελές πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο) ανάλογα με το ποσόν του μισθώματος. Για τις μισθώσεις επαγγελματικής στέγης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης, πλ. Κάνιγγος, τηλ. 3843.326, 3816.241-51. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αρμόδιες για την έκδοση οικοδομικών αδειών είναι οι πολεοδομικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των δήμων. Οι ώρες κοινού καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη, αλλά το συνηθισμένο ωράριο είναι από τις 10 π.μ. ως τις 2 μ.μ.

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε:

­ Αίτηση

­ Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης

­ Πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη

­ Πλήρη στατική μελέτη

­ Μελέτη θερμομόνωσης

­ Μελέτη εγκατάστασης φωταερίου (όπου χρειάζεται)

­ Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτείται (δηλ. πάνω από δύο ορόφους και 1.500 τ.μ.)

­ Μελέτες ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται (δηλ. άνω των 3.000 τ.μ.)

­ Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, όπου απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις

­ Προϋπολογισμός του έργου, δηλώσεις αναθέσεων των μελετών και επιβλέψεων σε ιδιώτες μηχανικούς και αποδείξεις προκατάθεσης των αμοιβών μηχανικών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Για οικόπεδα και γήπεδα άρτια, κατά παρέκκλιση χρειάζεται τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Επίσης, εγκρίσεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), όπου χρειάζεται. Για εκτός σχεδίου άδειες απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και έγκριση από το δασαρχείο.

Η άδεια πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 20 ημέρες, με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος της μελέτης είναι πλήρης.

* Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, τμήμα Οικοδομικών Συνεταιρισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τρικάλων 36, Αθήνα 11526, τηλ. 6915.265, 6929.903-5. Για τα θέματα των οικοδομικών συνεταιρισμών διατίθεται δωρεάν από το ΥΠΕΧΩΔΕ εκλαϊκευμένο τεύχος.

* Για την έγκριση καταστατικών νέων οικοδομικών συνεταιρισμών χρειάζεστε:

­ Αίτηση τουλάχιστον 25 ατόμων που ενδιαφέρονται να συνεταιρισθούν. Η αίτηση υποβάλλεται στον δήμο ή στην κοινότητα στα όρια του οποίου επιθυμούν να αποκτήσουν Α' ή Β' κατοικία.

­ Αποκόμματα των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης στον ΟΤΑ.

­ Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

­ Αιτιολογημένη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ή την άρνηση σύστασης του οικοδομικού συνεταιρισμού.

­ Αντίγραφο της ανακοίνωσης πρόσκλησης σε συγκέντρωση για την ανάδειξη προσωρινής διοικούσας επιτροπής μαζί με τα σχετικά αποκόμματα των εφημερίδων και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

­ Το σχέδιο καταστατικού του προς σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού σε τέσσερα αντίτυπα χαρτοσημασμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

­ Εκθεση σκοπιμότητας για την ίδρυση του οικοδομικού συνεταιρισμού στα διοικητικά όρια του δήμου ή της κοινότητας.

Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να κινηθεί με δύο τρόπους:

Ο πρώτος είναι από τον δήμο ή την κοινότητα. Μετά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος των 25 τουλάχιστον ατόμων, ο δήμος ή η κοινότητα συντάσσει την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του οικοδομικού συνεταιρισμού στη γεωγραφική του περιφέρεια και τηρεί τη διαδικασία σύστασης που ορίζεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 93/87. Ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά διαβιβάζεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στη Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας. Η έκθεση σκοπιμότητας διαβιβάζεται απευθείας από τον δήμο ή από τη Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για αποδοχή.

Ο άλλος τρόπος μπαίνει σε εφαρμογή αν ο δήμος ή η κοινότητα αρνηθεί να τηρήσει τη διαδικασία μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων. Τότε αυτοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους στην κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 93/87. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η υπηρεσία διαβιβάζει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Και στην περίπτωση αυτή η έκθεση σκοπιμότητας διαβιβάζεται απευθείας από την τοπική πολεοδομική υπηρεσία ή από τη Δ/νση Οικ. Πολ. και Κατοικίας στη Δ/νση Πολ. Σχεδιασμού για αποδοχή. Η αρμοδιότητα έγκρισης του καταστατικού ανήκει στη Δ/νση Οικ. Πολ. και Κατοικίας και η έγκριση δίδεται εφόσον γίνει αποδεκτή η έκθεση σκοπιμότητας από τη Δ/νση Πολ. Σχεδιασμού και εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η ορθότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε. Η απόφαση για την έγκριση του καταστατικού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης και του καταστατικού κοινοποιείται στον δήμο ή στην κοινότητα, στο ειρηνοδικείο και στον οικοδομικό συνεταιρισμό.

Η προθεσμία έγκρισης του καταστατικού δεν είναι συγκεκριμένη, εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη γνωμοδότηση επί της έκθεσης σκοπιμότητας.

* Για την προσαρμογή των παλαιών καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών και την τροποποίησή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

­ Αίτηση του οικοδομικού συνεταιρισμού για την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ΠΔ 93/87.

­ Υποβολή φακέλου με το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού, σχέδιο του καταστατικού νομίμως χαρτοσημασμένο σε τέσσερα αντίγραφα, απόφαση της Δ/νσης Οικ. Πολ. και Κατοικίας για την έγκριση του καταστατικού που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Αντίγραφο της απόφασης και του καταστατικού κοινοποιείται στον δήμο ή στην κοινότητα, στο ειρηνοδικείο και στον οικοδομικό συνεταιρισμό.

* Για την έγκριση και κατοχύρωση τύπων λυόμενων και προκατασκευασμένων κατοικιών αρμόδια είναι η Δ/νση Οικ. Πολ. και Κατοικίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Κτιριολογίας και Προτύπων Κατοικίας.

* Για τις επικίνδυνες οικοδομές: Κάθε πολίτης μπορεί να καταγγείλει τις επικίνδυνες οικοδομές, οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές κτλ. στις πολεοδομικές υπηρεσίες των νομαρχιών και των δήμων.

* Για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης αρμόδια είναι η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, Μεσογείων και Τρικάλων 36.

* Για τη χωροθέτηση έργων αρμόδια είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ. 6431.461-9. Ωρες κοινού: από τις 11 π.μ. ως τις 2.30 μ.μ., για όλους τους νομούς της χώρας εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (εξυπηρετούνται από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αμαλιάδος 17, Αθήνα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί το Γραφείο Κοινού από τις 8.30 π.μ. ως τις 2 μ.μ. στην οδό Αμαλιάδος 17, τηλ. 6453.961, 6431.461-9. Σε αυτό μπορείτε να αποταθείτε για θέματα που σχετίζονται με την κατοικία, την οικοδομή, τα σχέδια πόλεως και τις επεκτάσεις τους, καθώς και για θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας.Παλιό ΒΗΜΑ περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (0)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.