από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
 
 

Η επόμενη ημέρα στην τηλεοπτική αγορά

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την εκχώρηση αδειών παραγωγής περιεχομένου που θα εκπέμπεται από τον πάροχο μετάδοσης σήματος επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η διαδικασία διεξήχθη με τη μέθοδο του πλειστηριασμού που εξασφαλίζει αξιοπιστία και διαφάνεια και που έχει εφαρμοστεί κατ' επανάληψη τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πάντα για την εκχώρηση αδειών που αφορούσαν τη χρήση σπάνιων δημόσιων πόρων, δηλαδή πόρων σε περιορισμένη επάρκεια.

Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω η χώρα μας, μετά τον διαγωνισμό αυτόν, είναι η πρώτη που εφάρμοσε αυτές τις τεχνικές σε άδειες που δεν αφορούν σπάνιους πόρους, δεδομένου ότι η παραγωγή περιεχομένου χρησιμοποιεί ως πόρους μυαλά και στούντιο που υποθέτω πως διαθέτουμε σε περίσσεια. Η διαδικασία κρινόμενη από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών υπήρξε απολύτως επιτυχής αφού προσπόρισε αναπάντεχα 246 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του τηλεοπτικού τοπίου η διαδικασία ανέδειξε τους τέσσερις νέους «καναλάρχες» που μαζί με τα κανάλια της ΕΡΤ θα αναλάβουν πλέον την ενημέρωσή μας. Θέλω να πιστεύω ότι οι νέοι «καναλάρχες» γνωρίζουν τι πλήρωσαν και τι αγόρασαν. Ο ρόλος τους, θετικά ή αρνητικά, θα είναι σημαντικός στη διαμόρφωση απόψεων και αντιλήψεων που δρουν παιδευτικά στον πολίτη.

Δεδομένης της σημασίας που έχει η ενημέρωση - πληροφόρηση στην καθημερινή ζωή των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς και στο πώς επιδρά στη λειτουργία και ποιότητα της δημοκρατίας, θεωρώ ότι ενδιαφέρει όλους μας ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Οι πρόσφατες εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα εντός της οποίας καλούνται να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους οι νέοι «παίκτες».

Καλός ο πλουραλισμός, καλή η πολυφωνία, καλός και ο πολιτισμός, αλλά όταν έχεις να πληρώσεις 60 εκατ. ευρώ για την άδεια και πρέπει κάθε μήνα, πλέον των άλλων δαπανών, να καταβάλλεις μισθούς για τουλάχιστον 400 εργαζομένους, όπως απαιτεί η άδεια που έλαβες, τότε από κάπου πρέπει να έχεις έσοδα. Αυτή η ανάγκη επιβεβαιώνει ότι εκ των πραγμάτων μιλούμε όχι για τηλεοπτικό τοπίο αλλά για τηλεοπτική αγορά. Και βέβαια προϋπόθεση για τη λειτουργία της είναι η ανάπτυξή της με εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Ομως θα μπορούσε κανείς να παραθέσει σημαντικά ζητήματα που θέτουν ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η αγορά, πόσο βιώσιμη είναι και κατά πόσο είναι απαλλαγμένη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα:

Α. Οι τέσσερις νεοαδειοδοτηθέντες ενώ έχουν λάβει ίδιες ακριβώς μεταξύ τους άδειες εν τούτοις έχουν καταβάλει ποσά που διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά, έως και 30 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή στην αφετηρία προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όποιον πλήρωσε τα λιγότερα.

Β. Τα έσοδα αυτής της αγοράς προέρχονται από δύο πηγές. Από τη διαφημιστική τηλεοπτική πίτα που είναι ετησίως της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ που είναι ετησίως της τάξης των 170 εκατ. ευρώ. Από την πρώτη πηγή διεκδικούν έσοδα οι νέοι «παίκτες» και η ΕΡΤ, ενώ η δεύτερη πηγή προορίζεται αποκλειστικά για την ΕΡΤ. Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η ανισορροπία που επηρεάζει καθοριστικά τον ανταγωνισμό θα πρέπει να περιγραφούν και να κοστολογηθούν οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις που έχει η ΕΡΤ σε σχέση με τους υπόλοιπους, όπως για παράδειγμα η παραγωγή περιεχομένου που ενδιαφέρει ειδικές ομάδες θεατών, η διάθεση δωρεάν περιεχομένου σε τρίτους, παραγωγές που εντάσσονται σε δημόσιες πολιτικές πολιτισμού. Και βέβαια θα πρέπει από τη ρύθμιση αυτή να προκύπτει ότι δεν καταστρατηγείται ο ανταγωνισμός και μάλιστα κάνοντας χρήση δημοσίων πόρων.

Γ. Οι πρόσφατες άδειες δόθηκαν χωρίς οι υπερθεματιστές να γνωρίζουν τι θα γίνει με τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χώρας όπου το 75% του πληθυσμού της κατοικεί σε δύο περιφέρειες επιτρέπει την ανάδειξη ανταγωνιστών, που θα λάβουν περιφερειακή άδεια στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν θα έχουν καταβάλει τα ποσά που αυτοί κατέβαλαν. Το ενδεχόμενο αυτό θα δράσει καθοριστικά στις δυνατότητές τους να διεκδικήσουν έσοδα από τη διαφημιστική πίτα και ως εκ τούτου στη βιωσιμότητά τους.

Δ. Το ενδεχόμενο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών στη χώρα σε συνδυασμό με τις δύο λειτουργούσες δορυφορικές πλατφόρμες θα αποτελέσει παράγοντα συρρίκνωσης της εν δυνάμει αγοράς των νέων αυτών αδειών τα επόμενα πέντε χρόνια και θα καθορίσει τον ρυθμό απαξίωσής τους.

Ε. Τέλος, το κτίσιμο μιας ψηφιακής Ευρώπης σε συνδυασμό με την προτίμηση των νέων στην πληροφόρηση μέσω Διαδικτύου, καθώς και η διεθνοποίηση της πληροφόρησης με την ανάδειξη διεθνών διαδικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης, προϊόντος του χρόνου θα απαξιώνει τις νέες αυτές άδειες.

Η αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικής μετάδοσης σε συνδυασμό με το τρόπο που έγινε, παρά τις επί μέρους επιτυχίες, θέτει ζητήματα για το μέλλον και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής αγοράς στη χώρα μας. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές προκλήσεις και τα κενά πολιτικού σχεδιασμού και ρυθμιστικού πλαισίου που αντιμετωπίζει αυτή η αγορά, τίθενται και ζητήματα βιωσιμότητας των «παικτών» αυτής της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο και ισχυρός ρυθμιστής που θα διασφαλίσει τη λειτουργία της σε καθεστώς διαφάνειας, νομιμότητας και ανταγωνισμού, για τον πρόσθετο λόγο ότι αποτελεί «κλειστή» αγορά όπου δεν υπάρχει ελευθερία εισόδου νέων «παικτών», αφού οι άδειες είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες σε αριθμό.

Με τον τρόπο αυτόν είναι πιθανή η δημιουργία υγιών επιχειρηματικών σχημάτων που δεν θα ρέπουν σε «κακές συναναστροφές» και θα υπηρετούν «την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλουν η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

*Ο κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης είναι πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος ΕΕΤΤ.ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (4)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Τι συμβαίνει; | 12/09/2016 20:18
  Εγώ δεν είχα γράψει
  Θα μας πείτε;
  απάντηση00
   
   
  Διόρθωση | 12/09/2016 19:56
  Αριστοφάνης
  Ανώνυμος / η
  απάντηση00
   
   
  Δεν επιτρέπονταν η είσοδος | 12/09/2016 14:53
  στις παραστάσεις κωμωδίας σε άτομα κάτω των 18 ετών, την εποχή του Αροστοφάνη. Υπάρχει ανάγκη για καλής ποιότητας προγράμματα. Κάποιοι συμπεριφέρονται επιθετικά επειδή αυτό διδάσκεται συστηματικά και ύπουλα από την τηλεόραση, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Οι πανάκριβες τηλεοπτικές άδειες κυοφορούν και αυτόν τον κίνδυνο. Τον περιορισμό των κριτηρίων σε ένα: Να εκπέμπεται μόνο ό,τι πουλάει. Μετά έρχονται κάποιοι και λένε ότι λυπούνται. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω με τη συγγνώμη.
  Ούτε η ζωή
  απάντηση10
   
   
  Ο Αριστοτέλης γράφει στα "Πολιτικά" του | 12/09/2016 10:31
  ότι στην αρχαιότητα δεν επιτρέπονταν η είσοδος στις παραστάσεις κωμωδίας σε νέους κάτω των 18 ετών. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, διότι στο τέλος του άρθρου του επισημαίνει την ανάγκη της καλής ποιότητος των προγραμμάτων. Δεν έχει νόημα να θρηνούμε εκ των υστέρων γιατί κάποιοι συμπεριφέρονται επιθετικά, όταν αυτό διδάσκεται συστηματικά και ύπουλα από την τηλεόραση, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Δυστυχώς οι πανάκριβες τηλεοπτικές άδειες κυοφορούν και αυτόν τον κίνδυνο: Τον περιορισμό των κριτηρίων σε ένα: Να εκπέμπεται μόνο ό,τι πουλάει.
  Δεν αρκεί το "Λυπάμαι..."
  απάντηση10