από metereologos.gr
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
 
next

26-05-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
645,40 0,56%
Ανοδικές: 59
Καθοδικές: 47
Αμετάβλητες: 23