από metereologos.gr
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016
 
next

28-06-2016 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
538,65 3,72%
Ανοδικές: 76
Καθοδικές: 23
Αμετάβλητες: 19