Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

20-10-2014 11:05
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
927,06 -0,51%
Ανοδικές: 46
Αμετάβλητες: 12
Καθοδικές: 5