Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015
 
next

02-09-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
626,46 0,80%
Ανοδικές: 54
Καθοδικές: 34
Αμετάβλητες: 19