Τρίτη 22 Ιουλίου 2014
 

22-07-2014 15:29
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.150,02 0,09%
Ανοδικές: 55
Αμετάβλητες: 45
Καθοδικές: 19