Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
 
Ζητήματα εμπιστοσύνης
Τα πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με τη φύλαξη των πανεπιστημίων και απασχόλησαν την ακαδημαϊκή - και όχι μόνο - κοινότητα, αφορούν σε κάτι ευρύτερο από την τήρηση της νομιμότητας....
 
 

26-11-2014 16:55
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
975,64 1,41%
Ανοδικές: 53
Αμετάβλητες: 39
Καθοδικές: 27