από metereologos.gr
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
 
next

01-12-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
639,33 0,71%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 39
Αμετάβλητες: 25