Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014
 
 

30-07-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.194,78 -0,10%
Ανοδικές: 52
Αμετάβλητες: 56
Καθοδικές: 21