από metereologos.gr
Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
 
next

24-03-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
635,66 -0,71%
Ανοδικές: 64
Καθοδικές: 50
Αμετάβλητες: 20