από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
next

25-04-2017 15:23
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
693,09 1,43%
Ανοδικές: 65
Καθοδικές: 34
Αμετάβλητες: 20