Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
 
 
 

30-09-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.061,58 0,78%
Ανοδικές: 67
Αμετάβλητες: 55
Καθοδικές: 23