Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014
 
 
 

21-08-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.143,84 2,13%
Ανοδικές: 79
Αμετάβλητες: 41
Καθοδικές: 25