από metereologos.gr
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016
 
next

25-07-2016 11:01
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
569,64 -0,34%
Ανοδικές: 13
Καθοδικές: 21
Αμετάβλητες: 13