Κυριακή 24 Μαΐου 2015
 
next

22-05-2015 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
840,22 -0,65%
Ανοδικές: 50
Καθοδικές: 55
Αμετάβλητες: 24