Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014
 
next

18-12-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
874,69 1,47%
Ανοδικές: 69
Καθοδικές: 39
Αμετάβλητες: 18