Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
 

19-09-2014 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
1.148,64 3,67%
Ανοδικές: 84
Αμετάβλητες: 38
Καθοδικές: 16